Header image
O namaStudijNaukaUslugeStudentiKontakt
line decor
  
line decor
 
 
 
 

   
Arhiva vijesti i obavještenja ...
Mart 2014. godine

11. 03. 2014. godine
Šumarski fakultet u Sarajevu je domaćin ovogodišnje skraćene verzije Le:Notre Landscape Foruma pod nazivom LE:NOTRE 'Extraordinary' Landscape Forum - Sarajevo 2014 / Sarajevo - Unity in Diversity - Cultures, meanings and landscapes in transition, što možete pogledati na slijedećem linku:

http://www.le-notre.org/landscape_forum/landscape-forum-public-2014.php

Više informacija o ovom događaju će biti dostupno u narednom periodu.

Februar 2014. godine

10. 02. 2014. godine
Obavještavamo vas da raspored nastave za ljetni semestar kao i raspored grupa za praktične vježbe iz predmeta Fiziologija drveća i Osnovi nauke o tlu u šumarstvu možete preuzeti preko niže postavljenog linka:
Raspored nastave, Spisak studenata za predmet Fiziologija drveća, Spisak studenata za predmet Osnovi nauke u tlu u šumarstvu (PDF)

01. 02. 2014. godine
Oglašavamo raspisani konkurs za u nastavno- naučno zvanje viši asistent, naučna oblast Ekonomika, politika i organizacija šumarstva i urbanog zelenila. Dokument možete preuzeti preko niže postavljenog linka:
Konkurs (PDF)

Decembar 2013. godine

24. 12. 2013. godine
Oglašavamo Izvještaj Komisije za prijem studenata na III ciklus studija/doktorski studij Šumarskog fakulteta u Sarajevu u studijskoj 2013/2014, kao i Odluku Vijeća doktorskih studija. Dokumente možete preuzeti preko niže postavljenih linkova:
Izvještaj Komisije (PDF), Odluka (JPG)

Novembar 2013. godine

30. 11. 2013. godine
Raspisan je konkurs za upis studenata na treći ciklus studija/doktorski studij Šumarskog fakulteta u Sarajevu u studijskoj 2013/2014. godini. Dokument možete preuzeti preko niže postavljenog linka:
Konkurs (PDF)

14. 11. 2013. godine
Objavljujemo Konkurs za izbor nastavnika u naučnonastavna zvanja: docent, vanredni profesor, redovni profesor za oblast Iskorišćavanje šuma. Dokument možete preuzeti preko niže postavljenog linka:
Konkurs - Iskorišćavanje šuma (PDF)

Oktobar 2013. godine

04. 10. 2013. godine
Objavljujemo raspored nastave u zimskom semestru za sve studijske programe na Šumarskom fakultetu u Sarajevu. Dokument možete preuzeti preko slijedećeg linka:
Raspored nastave (PDF)

Septembar 2013. godine

04. 09. 2013. godine
Obavještavaju se studenti da je objavljen Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2013/14. godini.
Konkurs (PDF)

04. 09. 2013. godine
Obavještavaju se studenti da će se ispit iz predmeta Uređivanje šuma održati u subotu 14. 09. 2013. godine u 10h, umjesto u predviđenom terminu 11. 09. 2013. godine.

Juli 2013. godine
Juni 2013. godine

24. 06. 2013. godine

Objavljujemo da je raspisan Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2013/2014. Sve neophodne informacije vezane za Konkurs se mogu preuzeti na slijedećim linkovima:

Konkurs (MS Word), Odluka o prijemu studenata (MS Word), Obavještenje o neophodnim dokumentima za prijavu na Konkurs (MS Word)

07. 06. 2013. godine

Raspored pripremne nastave koja ce se odrzati od 10.06-14.06.2013.godine.

Raspored pripremne nastave (MS Word)

 

Februar 2013. godine

19. 02. 2013. godine
Objavljujemo Konkurs za izbor nastavnika svih zvanja za užu naučnu oblast Zaštita šuma i urbanog zelenila. Tekst Konkursa možete preuzeti preko slijedećeg linka:
Konkurs - 2012/2013. (MS Word)

15. 02. 2013. godine
Objavljujemo Kataloge tema završnih radova I i II ciklusa studija i prateću obavijest. Dokumente možete preuzeti preko niže postavljenih linkova (MS Word).
Katalog tema ZR-II- 2012/2013.
Katalog tema ZR-I- 2012/2013.

Obavjest ZR-I-2012/2013.

12. 02. 2013. godine
Objavljujemo Raspored nastave u ljetnom semestru za sve studijske programe Fakulteta. Dokument možete preuzeti preko niže postavljenog linka (MS Word).
Raspored nastave - 2012./2013.

05. 02. 2013. godine
Objavljujemo sadržaj nove sveske časopisa "Radovi Šumarskog fakulteta u Sarajevu", 2012-2. Više pročitajte na stranici posvećenoj ovoj svesci.

 

Januar 2013. godine

20. 01. 2013. godine
Objavljujemo Konkurs za izbor nastavnika svih zvanja na predmetima studijskih programa Fakulteta. Tekst Konkursa možete preuzeti preko sljedećeg linka:
Konkurs - 2012/2013. (MS Word)

17. 01. 2013. godine
Objavljujemo Raspored dopunske nastave i popravnih ispita za sve studijske programe Fakulteta. Dokumente možete preuzeti preko niže postavljenih linkova (MS Word).
Raspored dopunske nastave (MSWord)
Raspored ispita - 2012./2013.

09. 01. 2013. godine
Objavljujemo Konkurs za izbor saradnika u naučnonastavno zvanje Viši asistent za nastavne predmete: Projektovanje urbanog zelenila, Vrtni i parkovski mobilijar, Kompjutersko oblikovanje parkovskog prostora (CAD) i Kamenjare u hortikulturi. Tekst Konkursa možete preuzeti preko sljedećeg linka:
Konkurs - 2012/2013. (MS Word)

09. 01. 2013. godine
Objavljujemo Raspored završnih ispita za sve studijske programe Fakulteta. Dokument možete preuzeti preko niže postavljenog linka (MS Word).
Raspored ispita - 2012./2013.

Septembar 2012. godine

28. 09. 2012. godine
Objavljujemo Odluku i Rang listu kandidata za upis u I godinu II ciklusa studija na odsjecima Šumarstvo (Održivo upravljanje šumskim ekosistemima) i Hortikutlura (Pejsažna arhitektura). Dokument možete preuzeti preko niže postavljenog linka (PDF).
Rang liste - II ciklus - 2012./2013.

11. 09. 2012. godine
Objavljujemo Raspored nastave u zimskom semestru 2011/2012. godine.
Raspored možete preuzeti preko sljedećeg linka:
Raspored-zimski-2012/2013. (PDF)

07. 09. 2012. godine
Objavljujemo Odluku i Rang listu kandidata za upis u I godinu studija na odsjecima Šumarstvo i Hortikutlura (Ponovni konkurs). Dokument možete preuzeti preko niže postavljenog linka (PDF).
Odluka NNV - II upisni rok - 2012./2013.
Rang liste - II upisni rok - 2012./2013.

06. 09. 2012. godine
Objavljujemo sadržaj nove sveske časopisa "Radovi Šumarskog fakulteta u Sarajevu", 2012-1. Više pročitajte na stranici posvećenoj ovoj svesci.
Radovi 2012-1

 

Juli 2012. godine

06. 07. 2012. godine
Objavljujemo ponovni konkurs za upis studenata u I godinu studija I ciklusa, na odsjecima Šumarstvo i Hortikutlura. Dokument možete preuzeti preko niže postavljenog linka (MS Word)
Ponovni konkurs - I ciklus studija

Objavljujemo konkurs za upis studenata u I godinu studija II ciklusa, na odsjecima Šumarstvo i Hortikutlura. Dokument možete preuzeti preko niže postavljenog linka (MS Word)
Konkurs - II ciklus studija

Objavljujemo Raspored ispita za septembarski ispitni rok. Ujedno obajvljujemo i obavještenje iz Studentske službe vezano za prijavu ispita. Dokumente možete preuzeti preko niže postavljenih linkova (MS Word)
Raspored ispita - septembar 2011/2012
Obavještenje o prijavi ispita

Objavljujemo Konkurs za izbor nastavnika u naučnonastavna zvanja: docent, vanredni profesor, redovni profesor za nastavne predmete. Dokument možete preuzeti preko niže postavljenog linka (MS Word)
Konkurs - nastavnici 2012/2013.

Objavljujemo Konkurs za izbor nastavnika u naučnonastavna zvanja: docent, vanredni profesor, redovni profesor za oblast Iskorišćavanje šuma. Dokument možete preuzeti preko niže postavljenog linka (MS Word)
Konkurs - Iskorišćavanje šuma.

06. 07. 2012. godine
Objavljujemo Odluku i Rang listu kandidata za upis u I godinu studija na odsjecima Šumarstvo i Hortikutlura. Dokument možete preuzeti preko niže postavljenog linka (PDF).
Odluka sa rang listama - I upisni rok - 2012./13.
Objavljujemo i Obavještenje o upisu kandidata koje možete preuzeti preko sljedećeg linka (MS Word)
Obavještenje o upisu kandidata

06. 07. 2012. godine
mr. Velid Halilović, dipl. inženjer šumarstva, asistent Šumarskog fakulteta u Sarajevu, je u četvrtak, 05. 07. 2012. godine uspješno odbranio svoju doktorsku disertaciju pod naslovom: "Komparacija metoda dobivanja šumske biomase kao obnovljivog izvora energije iz hrastovih sastojina". U sastavu Komisije za odbranu doktorske disertacije bili su: prof. dr. Faruk Mekić, predsjednik; prof. dr. Dubravko Horvat, mentor i član i prof. dr. Safet Gurda, član.

04. 07. 2012. godine
Odličan uspjeh fudbalera Šumarskog fakulteta na Univerzitetskoj lizi 2012.
Univerzitetsku ligu 2012 organizuje Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu, uz pomoć uprave i studenata Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja.
Nakon odigrane finalne utakmice, fudbaleri Šumarskog fakulteta osvojili su drugo mjesto.
Bravo momci!!!
Pročitaj više ...


Juni 2012. godine

15. 06. 2012. godine
Objavljujemo Konkurs za upis studenata u I godinu I ciklusa studija na Šumarskom fakultetu u Sarajevu i to:
- odsjek Šumarstvo 80 kandidata + 5 strana državljanina i
- odsjek Hortikultura 30 kandidata + 5 strana državljanina.
Tekst Konkursa možete preuzeti preko sljedećeg linka:.
Konkurs upis I 2012./2013.
Obavještenje o prijavi (MS Word)

09. 06. 2012. godine
Upravni odbor  Šumarskog fakulteta u Sarajevu  raspisuje K O N K U R S za izbor u naučno-nastavno zvanje Viši asistent za nastavne predmete: Dendrologija i Dendrologija – egzote i kultivari.
Tekst Konkursa možete preuzeti preko sljedećeg linka:
Konkurs - 2012. (MS Word)

05. 06. 2012. godine
Šumarski fakultet u Sarajevu organizuje pripremnu nastavu za polaganje kvalifikacionog ispita iz matematike i biologije za upis studenata u I (prvu) godinu u školskoj 2012/2013.godini.. Više informacija možete saznati iz dokumenta:
Pripremna nastava (MS Word)

Maj 2012. godine
23. 05. 2012. godine
Na osnovu odluke Upravnog odbora Šumarskog fakulteta u Sarajevu, a u skladu sa odredbama Pravilnika o radu radnika Šumarskog fakulteta u Sarajevu – Prečišćeni tekst, raspisuje se Javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (saradnik na naučnostraživačkom projektu).
Više informacija možete saznati iz teksta oglasa: Oglas - radni odnos (MS Word)
April 2012. godine

15. 04. 2012. godine
Upravni odbor  Šumarskog fakulteta u Sarajevu  raspisuje K O N K U R S za izbor Dekana.
Tekst Konkursa možete preuzeti preko sljedećeg linka:
Konkurs - 2012. (PDF)

14. 04. 2012. godine
Upravni odbor  Šumarskog fakulteta u Sarajevu  raspisuje K O N K U R S za izbor u naučno-nastavno zvanje Viši asistent za nastavne predmete: Osnovi nauke o tlu u šumarstvu, Osnovi nauke o tlu u hortikulturi, Šumska tla i Oštećenja i sanacija tla.
Tekst Konkursa možete preuzeti preko sljedećeg linka:
Konkurs - 2012. (MS Word)

13. 04. 2012. godine
Asistent Šumarskog fakulteta u Sarajevu, Alma Hajrudinović, dipl. inž. hortikulture, uspješno je odbranila magistarski rad na Šumarskom fakultetu u Sarajevu. Rad pod nazivom: Veličina genoma i morfološki diverzitet vrsta Sorbus aria i Sorbus austriaca određenih bosanskohercegovačkih populacija" odbranjen je pred Komisijom u sastavu, prof. dr. Sonja Šiljak-Jakovlev, doc. dr. Faruk Bogunić i doc. dr. Neđad Bašić. Javna odbrana održana je 12. 04. 2012. godine u 12.00 sati.

04. 04. 2012. godine
Division 9 Forest Policy and Economics is the newest research network in IUFRO. This first All Division 9 Conference in Sarajevo (May 9-11, 2012) is expected to strengthen the relationships within and across the Research Groups and Working Parties active in Division 9.
For more information follow the link.


Februar 2012. godine

18. 02. 2012. godine
Nastava ljetnog semestra na Šumarskom fakultetu počinje u ponedjeljak, 20. 02. 2012. godine na svim studijskim programima.
Raspored nastave možete preuzeti preko ranije objavljenih linkova.

18. 02. 2012. godine
Asistent Šumarskog fakulteta u Sarajevu, Emira Hukić, dipl. inž. hortikulture, uspješno je odbranila magistarski rad na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu. Javna odbrana održana je 17. 02. 2012. godine u 9.00 sati.
Haris Mešić, dipl. inž. šumarstva uspješno je odbranio magistarski rad na Šumarskom fakultetu u Sarajevu. Odbrana je održana 17. 02. 2012. godine u 13.30 sati.

08. 02. 2012. godine
Zbog obilnih snježnih padavina, a prema uputama Ministarstva i Univerziteta, sve planirane aktivnosti na Šumarskom fakultetu se odgađaju za narednu sedmicu.

08. 02. 2012. godine
Upravni odbor Šumarskog fakulteta raspisuje Konkurs za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Ekonomika, politika i organizacija šumarstva i urbanog zelenila. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Tekst Konkursa možete preuzeti preko ovog linka (MSWord).

Januar 2012. godine
26. 01. 2012. godine
Objavljujemo rasporede nastave za ljetni semestar akademske 2011./2012. godine.
Rasporede po studijskim programima i godinama možete preuzeti preko linkova postavljenih na stranicama "Studij".
Kompletan raspored možete preuzeti preko sljedećeg linka:
Raspored-2011./2012. (MS Word)
Oktobar 2011. godine

20. 10. 2011. godine
U subotu, 22. 10. 2011. godine biće upriličena promocija magistara, diplomiranih inženjera i bachelora Šumarskog fakulteta u Sarajevu. Najuspješnijima biće dodijeljene pohvale za postignute rezultate tokom studija.
Lista diplomanata (PDF).

13. 10. 2011. godine
Šumarski fakultet dobio novog doktora nauka! Viši asistent Fakulteta, mr. Fatima Pustahija, odbranila je svoju doktorsku disertaciju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu. Naziv doktorske disertacije je “Odgovor genoma na abiotički stres: Primjer serpentinofita u Centralnoj Bosni. Mentori ove disertacije bili su: prof. dr. Sonja Šiljak-Yakovlev i prof. dr. Safer Međedović. Odbrana disertacije upriličena je na Prorodno-matematičkom fakultetu, pred šestočlanom Komisijom po principu "co-tutelle", 06. oktobra 2011. godine.

Septembar 2011. godine

29. 07. 2011. godine
Objavljujemo Raspored nastave u zimskom semestru 2011/2012. godine.
Raspored možete preuzeti preko sljedećeg linka:
Raspored-zimski-2011/2012. (PDF)

29. 07. 2011. godine
Konkurs za upis studenata na II ciklus studija (Održivo gospodarenje šumskim resursima i Pejsažna arhitektura), drugi upisni rok, otvoren je do petka, 30. 09. 2011. godine.

07. 09. 2011. godine
Studentska služba obavještava studente o njihovim obavezama u vezi sa upisom i obnovom studijskih programa.
Tekst obavještenja možete preuzeti preko sljedećeg linka:
Obavještenje

01. 09. 2011. godine
Objavljujemo Konkurs za dopunski upis studenata u I godinu I ciklusa studija na Šumarskom fakultetu u Sarajevu i to:
- odsjek Šumarstvo 4 kandidata + 2 strana državljanina i
- odsjek Hortikultura 22 kandidata + 4 strana državljanina.
Tekst Konkursa možete preuzeti preko sljedećeg linka:.
Konkurs - dopunski upis 2010./2011.

Avgust 2011. godine
23. 08. 2011. godine
Objavljujemo NOVI Raspored ispita u septembarskom ispitnom roku akademske 2010./2011. godine.
Raspored možete preuzeti preko sljedećih linkova:.
Raspored - predmeti zimskog semestra 2010./2011.
Raspored - predmeti ljetnog semestra 2010./2011.
Juli 2011. godine

08. 07. 2011. godine
Objavljujemo Odluku i Rang listu kandidata za upis u I godinu studija na odsjecima Šumarstvo i Hortikutlura. Dokument možete preuzeti preko niže postavljenog linka (PDF).
Odluka i Rang lista I upisni rok - 2011./12.

Juni 2011. godine

28. 06. 2011. godine
Objavljujemo Raspored ispita u septembarskom ispitnom roku akademske 2010./2011. godine. Cjelokupni raspored možete preuzeti preko sljedećeg linka:
Raspored septembarskiispitni rok - 2010./2011.

16. 06. 2011. godine
Objavljujemo IZMJENJENI Konkurs za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija.
Šumarski fakultet organizuje pripremnu nastavu za polaganje kvalifikacionog ispita.
Kandidati uz prijavu za upis prilažu i uplatnicu na iznos troškova kvalifikacionog ispita.
Ove dokumente možete preuzeti preko sljedećih linkova:
Konkurs-I-ciklus -2011./2012. (VAŽEĆI).
Pripremna nastava - 2011./2012.
Raspored pripremne nastave - 2011./2012.
Troškovi kvalifikacionog ispita - 2011./2012.

07. 06. 2011. godine
Objavljujemo Raspored dopunske nastave i popravnih ispita u ljetnom semestru akademske 2010./2011. godine. Cjelokupne rasporede možete preuzeti preko sljedećih linkova:
Raspored dopunske - ljeto - 2010./2011.
Raspored popravnih - ljeto - 2010./2011.

Maj 2011. godine

28. 05. 2011. godine
mr. Besim Balić, dipl. inženjer šumarstva, viši asistent Šumarskog fakulteta u Sarajevu, je u četvrtak, 26. 05. 2011. godine uspješno odbranio svoju doktorsku disertaciju pod naslovom: "Proizvodnost, strukturna izgrađenost i modeli rasta i prirasta izdanačkih šuma bukve na području Kantona Sarajevo". U sastavu Komisije za odbranu doktorske disertacije bili su: doc. dr. Azra Čabaravdić, predsjednik; prof. dr. Milan Hočevar, mentor i član i prof. dr. Ćemal Višnjić, član.

17. 05. 2011. godine
Objavljujemo Raspored ispita u ljetnom semestru akademske 2010./2011. godine. Raspored ispita po studijskim programima i godinama možete preuzeti sa stranica posvećenih ovim sadržajima. Cjelokupan Raspored možete preuzeti preko sljedećeg linka:.
Raspored ispita - ljeto - 2010./2011.

April 2011. godine
29. 04. 2011. godine
Objavljujemo sadržaj nove sveske časopisa "Radovi Šumarskog fakulteta u Sarajevu", 2011-1. Više pročitajte na stranici posvećenoj ovoj svesci.
Radovi 2011-1
Mart 2011. godine

14. 03. 2011. godine
Komisija za javne nabavke Fakulteta objavljuje Obavještenje o nabavci. Više o ovome možete pročitati u Obavještenju dostupnom preko ovog linka (MS Word).

03. 03. 2011. godine
Šumarski fakultet dobio novog doktora nauka! U četvrtak, 03. 03. 2011. godine je mr. Ahmet Lojo, viši asistent Fakulteta odbranio svoju doktorsku disertaciju na Šumarskom fakultetu u Sarajevu. Naslov disertacije je: "Formiranje gazdinskih klasa u okviru šuma bukve i jele i šuma bukve i jele sa smrčom na krečnjacima i dolomitima".
Mr. Ahmet Lojo branio je svoju disertaciju pred komisijom u slijedećem sastavu: doc. dr. Azra Čabaravdić, prof. dr. Milan Hočevar i prof. dr. Faruk Mekić.

Februar 2011. godine

23. 02. 2011. godine
Objavljujemo Raspored sati nastave za ljetni semestar akademske 2010-2011. godine. Kompletan Raspored možete preuzeti preko niže postavljenog linka. Rasporede sati nastave za pojedine studijske programe možete preuzeti preko stranica do kojih vode linkovi postavljeni u izborniku lijevo Početne stranice.
Kompletan Raspored (PDF)

21. 02. 2011. godine
Sead Ivojević, dipl. inženjer šumarstva, asistent Šumarskog fakulteta u Sarajevu, je u petak, 18. 02. 2011. godine uspješno odbranio svoj magistarski rad pod nazivom "Istraživanje morfo-fenološke varijabilnosti sijanaca različitih provenijencija bukve u Bosni i Hercegovini". Rad je odbranjen pred Komisijom u sljedećem sastavu: prof. dr. Faruk Mekić, predsjednik; prof. dr. Ćemal Višnjić, mentor i član i prof. dr. Dalibor Ballian, član..

Januar 2011. godine
17. 01. 2011. godine
Objavljujemo kataloge tema za izradu završnog rada studija I i II ciklusa u skladu sa Bolonjskim procesom. Vise o ovome na stranicama dijela "Studij".
Decembar 2010. godine

13. 12. 2010. godine
Objavljujemo sadržaj nove sveske časopisa "Radovi Šumarskog fakulteta u Sarajevu", 2010-2. Više pročitajte na stranici posvećenoj ovoj svesci.
Radovi 2010-2

13. 12. 2010. godine
Na Fakultetu održana prezentacija mobilnosti u obrazovanju. Prezentaciju su održali predstavnici Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.
Prezentacija (PPT).

Novembar 2010. godine

14. 11. 2010. godine
Šumarski fakultet dobio novog doktora nauka! U petak, 12. 11. 2010. godine je mr. Osman Mujezinović, viši asistent Fakulteta odbranio svoju doktorsku disertaciju na Šumarskom fakultetu u Sarajevu. Naziv doktorske disertacije je “Sitni glodari u šumskim ekosistemima Bosne i Hercegovine.
Mr. Osman Mujezinović branio je svoju disertaciju pred komisijom u slijedećem sastavu: prof. dr. Mirsada Hukić, prof. dr. Josip Margaletić i prof. dr. Mirza Dautbašić.

08. 11. 2010. godine
U subotu, 06. 11. 2010. godine upriličena promocija magistara, diplomiranih inženjera i bachelora. Najuspješnijima su dodijeljene pohvale za postignute rezultate tokom studija.
Lista diplomanata (PDF).

Oktobar 2010. godine
-
Septembar 2010. godine


20. 09. 2010. godine
Objavljujemo naknadni Konkurs za upist studenata na studij II ciklusa (master) na sva preostala mjesta na odsjecima Šumarstvo i Hortikultura na Šumarskom fakultetu. Tekst Konkursa možete preuzeti preko slijedećeg linka:
Naknadni konkurs II ciklus (PDF).

08. 09. 2010. godine
Objavljujemo Rang listu kandidata koji su pristupili II kvalifikacionom ispitu za upis na studij Hortikultura. Primljeno je 25 kandidata čime su popunjena sva preostala mjesta za upis na studij na Šumarskom fakultetu. Rang listu možete preuzeti preko slijedećeg linka:
Rang lista II kvalifikacioni ispit (PDF).

02. 09. 2010. godine
Objavljujemo Raspored ispita u septembarskom ispitnom roku za studente koji studiraju u skladu sa Bolonjskim procesom. Cjelokupni raspored možete preuzeti preko ovog linka Raspored-svi predmeti (PDF).

02. 09. 2010. godine
Objavljen Zakon o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju. Tekst Zakona možete preuzeti preko slijedećeg linka Zakon o izmjenama ZVO (PDF)

Avgust 2010. godine


08. 08. 2010. godine
Obavještavamo zainteresirane kandidate da je raspisan konkurs za međunarodni master studij iz Šumarske politike i ekonomike.
Tekst Konkursa (PDF).

Juli 2010. godine


21. 07. 2010. godine
Upravni odbor Šumarskog fakulteta u Sarajevu raspisao je Konkurs za izbor nastavnika na oblasti Uzgajanje šuma i urbanog zelenila (sa punim radnim vremenom) te Konkurs izbor nastavnika i saradnika za predmete u akademskoj 2010/2011. godini. Takođe Upravni odbor objavljuje poništenje dijela Konkursa za prijem asistenta na oblast Ekologija šuma i urbanog zelenila. Napominjemo da rokovi za prijavu na navedene konkurse teku od dana njihovog objavljivanja u dnevnim listovima!
Tekst navedenih konkursa možete preuzeti preko narednih linkova:
Uzgajanje šuma i urbanog zelenila (PDF),
Nastavnici i saradnici u 2010/2011 godini (PDF) i
Poništenje dijela Konkursa (PDF).

15. 07. 2010. godine
Univerzitet u Sarajevu raspisao je Konkurs za upis studenata na studij II ciklusa (master). Šumarski fakultet upisuje 30 studenata na studij Održivo upravljanje šumskim resursima i 15 studenata na studij Pejsažna arhitektura. Na oba studija mogu se upisati i studenti, strani državljani (po pet polaznika). Tekst Konkursa možete preuzeti preko ovog linka (PDF).

15. 07. 2010. godine
Upis studenata na studij I ciklusa obaviće se u periodu od 06. - 17. septembra 2010. godine.

08. 07. 2010. godine
Na sjednici NNV održanoj 08. 07. 2010. godine usvojene su Rang liste kandidata koji se primaju na studij Šumarstva (80 kandidata) i Hortikulture (5 kandidata) u akademskoj 2010./2011. godini.
Za upražnjena mjesta na odsjeku Hortikultura (25 kandidata) biće ponovo upriličen kvalifikacioni ispit u skladu sa instrukcijama navedenim u Konkursu.
Rang liste kandidata možete preuzeti preko ovih linkova (PDF):

odsjek Šumarstvo
odsjek Hortikultura


02. 07. 2010. godine
Prijemni ispit za upis studenata u prvu godinu studija, na Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu u školskoj 2010/2011.godini, održati će se u srijedu 07.07.2010. godine u 12 sati (sala 4, sala 104, sala 203, sala 204).
Spisak sa imenima prijavljenih kandidata raspoređenih po gore navedenim salama bit će naknadno oglašen.
Obavještenje možete preuzeti preko ovog linka (PDF).

Juni 2010. godine


17. 06. 2010. godine
Objavljujemo Raspored pripremne nastave za polaganje kvalifikacionog ispita pri upisu na studij na Šumarskom fakultetu u Sarajevu. Dokument možete preuzeti preko ovog linka (PDF).

04. 06. 2010. godine
Objavljujemo novu svesku "Radova Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu". Sadržaju sveske broj 1. 2010. godine možete pristupiti preko ovog linka.

02. 06. 2010. godine
Objavljujemo Raspored završnih ispita, dopunske nastave i popravnih ispita za ljetni semestar akademske 2009/2010. godine. Pojedinačne rasporede preuzmite sa stranica posvećenih studijskim programima a cjelokupni Raspored preuzmite preko ovog linka (PDF).

Maj 2010. godine


14. 05. 2010. godine
Objavljujemo kalendar aktivnosti vezanih za pripremnu nastavu za polaganje kvalifikacionog ispita pri upisu novih studenata u akademskoj 2010./2011. godini. Dodatne Informacije pročitajte na stranici kojoj možete pristupiti preko ovog linka.

07. 05. 2010. godine
Odbranom magistarskog rada Sabahudin Solaković, dipl. inž. šumarstva je uspješno okončao postdiplomski studij iz oblasti Uzgajanje šuma.

April 2010. godine

02 .04. 2010. godine
Šumarstvo Bosne i Hercegovine osnaženo sa tri magistra nauka! Na Šumarskom fakultetu u Sarajevu u prvom tromjesječju 2010. godine odbranjene su jedna master teza i tri magistarska rada. Master tezu na međunarodnom studiju II ciklusa (FOPER) odbranila je Manjola Salla iz Albanije. Odbranom magistarskog rada postdiplomski studij uspješno su završili Mirzeta Memišević iz oblasti Uzgajanje šuma te Samir Fazlić i Đevad Muslimović iz oblasti Ekonomika i organziacija u šumarstvu.
Mart 2010. godine


21. 01. 2010. godine 19.40

Objavljujemo Konkurs za izbor/reizbor asistenata nastavnika za potrebe odvijanja nastavnog procesa na studijskim programima Fakulteta. Tekst konkursa možete preuzeti putem niže postavljenih linkova (PDF).
Konkurs - Uzgajanje šuma i urbanog zelenila i Projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi
Konkurs - Ekonomika, politika i organizacija šumarstva i urbanog zelenila i Ekologija šuma i urbanog zelenila

Objavljujemo i oglas za prijem viših tehničkih saradnika i upravnika nastvanih objekata. Tekst oglasa možete preuzeti putem ovog linka (PDF).

Februar 2010. godine

17. 02. 2010. godine 21.26
Objavljujemo raspored sati nastave u ljetnom semestru akademske 2009./2010. godine. Pojedinačne rasporede studijskih programa možete preuzeti sa stranica posvećenih studijima I i II ciklusa. Raspored nastave za sve studijske programe Fakulteta možete preuzeti preko ovog linka (PDF).
Januar 2010. godine


27. 01. 2010. godine 18.16
Šumarski fakultet dobio novog doktora nauka! Danas je mr. Neđad Bašić, viši asistent Fakulteta odbranio svoju doktorsku disertaciju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu. Naziv doktorske disertacije je “Genetska karakterizacija vrsta i hibrida roda Crataegus L. u Bosni i Hercegovini”. Mr. Neđad Bašić branio je svoju disertaciju pred komisijom u slijedećem sastavu: prof. dr. Dubravka Šoljan, prof. dr. Kasim Bajrović i prof. dr. Dalibor Ballian.

21. 01. 2010. godine 19.40
Objavljujemo Konkurs za izbor nastavnika za potrebe odvijanja nastavnog procesa na studijskim programima Fakulteta.
21. 01. 2010. godine 19.36
Objavljujemo Konkurs za upis nove generacije studenata na Postdiplomski studij u školskoj 2009/2010.godini (stari režim studija).

07. 01. 2010. godine 19.56
Objavljujemo drugu svesku "Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu" za godište 2009. Sadržaju sveske možete prostupiti putem ovog linka.

06. 01. 2010. godine 13.15
Objavljujemo izmjene u Rasporedu sati završnih ispita I i II ciklusa studija na Šumarskom fakultetu u Sarajevu. Pojedinačne rasporede po godinama i odsjecima studija možete preuzeti na stranicama posvećenim studijskim programima Fakulteta a cjelokupni raspored putem ovog linka (PDF).

02. 01. 2010. godine 10.17
Koristimo priliku da svim posjetiocima naše stranice zaželimo sretnu i uspješnu Novu Godinu!

02. 01. 2010. godine 10.19
Objavljujemo Raspored sati završnih ispita I i II ciklusa studija na Šumarskom fakultetu u Sarajevu. Pojedinačne rasporede po godinama i odsjecima studija možete preuzeti na stranicama posvećenim studijskim programima Fakulteta a cjelokupni raspored putem ovog linka (PDF).

Decembar 2009. godine


25. 12. 2009. godine 22:24
Šumarski fakultet obilježio 61. godišnjicu rada. Na prigodnoj svečanosti, gostima i uposlenicima Fakulteta obratio se Dekan sa saradnicima. U govoru povodom godišnjice istaknuta su dostignuća Fakulteta u 2009. godini. Kao posebni rezultati, promovisani su vodiči za studente na studiju I ciklusa odsjeka Hortikultura i II ciklusa studija Održivo upravljanje šumskim resursima i Pejsažna arhitektura. Predstavljena je i druga sveska Radova Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za godište 2009. Od ove godine Fakultet je postao članica istraživačke mreže EFI (European Forestry Institute). Prigodnim riječima skupu se obratio i Abid Jusić, ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša u Vladi Kantona Sarajevo čestitavši Fakultetu na postignićima i zaželivši mu još bolje rezultate u narednoj godini.
Ova svečanost iskorištena je i kao prigoda da se pojedinim članovima kolektiva uruče skromni pokloni povodom odlaska u zasluženu mirovinu.
Nakon oficijelnog dijela skupa za prisutne je upriličen koktel.

11.12.2009. godine 18:01
Iz štampe izašao novi broj "Radova Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu". Riječ je o broju 1 za godinu 2009. Do kraja godine očekuje se objavljivanje i broja 2 ovog časopisa za godište 2009.

10. 12. 2009. godine 17:25
U ponedjeljak, 07. 12. 2009. godine održana je sjednica NNV Fakulteta. Među brojnim odlukama donešenim na ovoj sjednici je i odluka o proširenju redakcionog odbora časopisa "Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu". Više o časopisu u odjeljku "Nauka".

Novembar 2009. godine


29. 11. 2009. godine 17:23
Predstavnici Šumarskog fakulteta na čelu sa dekanom, prof. dr. Farukom Mekićem posjetili su Srebrenicu i tom prilikom uručili šest računara učenicima osnovne škole i studentici Pravnog fakulteta u Sarajevu. Želja je uposlenika Fakulteta da na ovaj način podrže vrijedne učenike i studente iz Srebrenice u sticanju znanja i vještina kako bi se lakse nosili sa izazovima vremena koje je pred njima. Ovom prigodom uručena je i skromna novčana pomoć osmočlanoj porodici iz sela Slatina.
U povratku, delegacija je posjetila i memorijalni centar Potočari i odala počast žrtvama genocida koji je počinjen na ovom području u julu 1995. godine.

14.11.2009 07:35
Od sada "Radovi" Fakulteta biće dostupni i on-line. Objavili smo sve radove iz godišta 2004-2008. godina. Objavljene radove u PDF formatu možete pogledati i preuzeti na stranicama odjeljka "Nauka" koje su posvećene ovom časopisu.

13.11.2009 18:45
Na Fakultetu su boravile uposlenice Hrvatskog šumarskog instituta iz Jastrebarskog i tom prigodom, u srijedu 10. 11. 2009. godine prezentirale dostignuća laboratorija njihovog Instituta. Prezentacije su se odnosile na problematiku primjene norme HRN EN ISO/IEC 17025 u ispitnim laboratorijama. U delegaciji Instituta bile su: mr.sc. Tamara Jakovljević, mr.sc. Marija Gradečki-Poštenjak i mr.sc. Nevenka Ćelepirović.

13.11.2009 16:58
U Vinkovcima je u ponedjeljak 28. 09. 2009. godine održan osnivački sastanak SEEFOR časopisa, novog međunarodnog naučnog časopisa u regiji iz područja biotehničkih nauka - područje Šumarstvo. Sporazum o osnivanju časopisa potpisali su: Direktor Hrvatskog šumarskog instituta, Dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu; Dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci; Dekan Šumarskog fakulteta u Skopju, Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij”, Skopje; Dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu; ovlašteni predstavnik Direktora Instituta za šumarstvo, Beograd; te ovlašteni predstavnik Direktora Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad. Svoju potporu i slaganje sa predloženim dokumentima dao je pismenim putem Direktor Mađarskog šumarskog instituta (ERTI).

08.11.2009 16:28
Dekan-Promotor obavio promociju magistara, diplomiranih inženjera i bakalaureata šumarstva i hortikulture. Promocija je uprilicena u prostorijama Fakulteta 07. 11. 2009. godine sa početkom u 14.30 sati. Promovisano je: tri magistra šumarskih nauka, šest magistara šumarske politike i ekonomike, 31 diplomirani inženjer šumarstva, 8 diplomiranih inženjera hortikulture, 20 bakalaureata šumarstva i 7 bakalaureata hortikulture.

Septembar 2009. godine
Avgust 2009. godine

21.08.2009 12:09
Objavljujemo raspored sati pripremne nastave (III ciklus). Nastava će se održati samo iz predmeta Matematika pošto se za predmet Biologija nije prijavio dovoljan broj polaznika/polaznica. Raspored možete preuzeti preko ovog linka (PDF).

Juli 2009. godine

19.07.2009 22:32
Obavještavamo da je Univerzitet u Sarajevu raspisao Konkurs za upis novih studenata u drugom upisnom roku. Na Fakultetu ima još slobodnih mjesta i to: 62 + 5 kandidata na odsjeku Šumarstvo i 20 + 5 kandidata na odsjeku Hortikultura. Više o upisu novih studenata na stranici kojoj možete pristupiti preko ovog linka..

19.07.2009 21:43
Objavljujemo Konkurs za angažman nastavnika i saradnika za zimski semestar 2009./2010. studijske godine. Konkurs možete preuzeti preko ovog linka.

19.07.2009 21:40
Objavljujemo raspored sati nastave za Ljetnu školu na Fakultetu. Raspored sati nastave možete preuzeti preko slijedećih linkova: I godina, II godina i III godina studija.

08.07.2009 18:46
Objavljujemo poziv za službenu prijavu pohađanja Ljetne škole na Fakultetu. Dokument možete preuzeti ovdje.

08.07.2009 18:39
Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta usvojena Rang lista kandidata za upis na prvu godinu studija I ciklusa na odsjecima Šumarstvo i Hortikultura. Dokument možete preuzeti ovdje (XLS).

Juni 2009. godine

15.06.2009 18:06
Objavljen Konkurs za upis novih studenata na studijske programe I ciklusa. Preuzmi dokument (PDF).

11.06.2009 16:48
Pripremna nastava (II ciklus) održaće se od 29. 06. - 03. 07. 2009. godine. Raspored nastave objavljujemo uskoro. Više o pripremnoj nastavi pročitajte na stranici posvećenoj tematici upisa novih studenata.

08.06.2009 22:03
Uskoro objavljujemo termin drugog ciklusa pripremne nastave za kvalifikacioni ispit iz predmeta matematika i biologija.

Maj 2009. godine

29.05.2009 14:25
Objavljen raspored pripremne nastave za kvalifikacioni ispit iz predmeta matematika i biologija.

29.05.2009. 11.00 sati
FOPER, odbrana završnog rada II ciklusa studija
Student: Konrad Kiš, dipl. inž. šumarstva, Hrvatska
Tema: Economic Evaluation of Forest Fire Damages in Albania

22.05.2009. 10.00 sati
FOPER, odbrana završnog rada II ciklusa studija
Student: Mirgjana Gjermizi dipl. inž. agrosredine, Albanija
Tema: Economic Evaluation of Forest Fire Damages in Albania

21.05.2009. godine
Objavljeni rasporedi završnih ispita, dopunske nastave i poprvanih ispita na I i II ciklusu studija.
Pogledaj dokumente ... I ciklus ... II ciklus

20.05.2009. 13.00 sati
Postdiplomski studij - Zaštita šuma, odbrana magistarskog rada
Student: Neđo Ilić, dipl. inž. šumarstva, Bosna i Hercegovinabranio je magistarski rad pod nazivom
Tema : Bolesti i štetnici hrasta kitnjaka Quercus petraea (Matt.) Lieb. na Motajici s posebnim osvrtom na značaj imele Loranthus europaeus Jacq.

18.05.2009.
Objavljene informacije o Ljetnoj školi na Fakultetu.

16.05.2009.
Objavljene informacije o upisu studenata na I godinu studija I i II ciklusa

08.05.2009. 10.00 sati
FOPER, odbrana završnog rada II ciklusa studija
Student: Enkeleda Pjetri, dipl. inž. šumarstva, Albanija
Tema: Evolution of the AlbanianForest Legislation from 1923 to 2008.


April 2009. godine

23.04.2009. 10.00
FOPER, odbrana završnog rada II ciklusa studija
Student: Marko Lovrić, dipl. inž. šumarstva, Hrvatska
Tema: The Value of Urban Forests in Residental Land Use.

17.04.2009. 10.00
FOPER, odbrana završnog rada II ciklusa studija
Student: Amila Selmanagić, dipl. inž. hortikulture, Bosna i Hercegovina
Tema: Advocacy Colations as Agents of Change in Climate Change Policy Making - A Case Study of Bosnia and Herzegovina.


Mart 2009. godine

27.03.2009. 11.00
FOPER, odbrana završnog rada II ciklusa studija
Student: Elmedina Krilašević, dipl. inž. hortikulture, Bosna i Hercegovina
Tema: The Role of International Oganizations in the Implementation of Biodiversity Conservation Policies: The Case Study of Bosnia and Herzegovina.

 
 

 

 
Ažurirano:
11.03.2014
 
Šumarski fakultet u Sarajevu
Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo
Bosna i Herzegovina
Copyright © 2004-2009
Šumarski fakultet u Sarajevu
webmaster@sfsa.unsa.ba