WORK AND TRAVEL

 OBAVIJEST

Za studente sva tri ciklusa studija


Prezentacija Work and Travel programa, koji omogućava studentima odlazak u Sjedinjene Američke Države,

održati će se na Šumarskom fakultetu 05. marta 2018. godine s početkom u 12h, u sali br. 4.

Više na linku:

Work and Travel