Visoko obrazovanje, društvene potrebe i tržište (rada)

Univerzitet u Sarajevu ove godine obilježava 70 godina postojanja i 15 godina primjene bolonjskog koncepta studiranja. Ovaj značajni jubilej najstarije i najveće visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini obilježava se nizom manifestacija i aktivnosti, među koje spada i organizacija okruglih stolova, akademskih sastanaka i radionica.

 

U okviru navedenih aktivnosti, Univerzitet u Sarajevu organizira i seriju okruglih stolova pod nazivom Visoko obrazovanje, društvene potrebe  i tržište (rada), s ciljem otvaranja ozbiljnih diskusija na temu obima i modaliteta povezanosti visokoškolskog obrazovnog sistema i tržišta rada. Taj problem je identificiran u različitim analizama, a u cilju njegovog rješavanja na Univerzitetu u Sarajevu se kontinuirano  poduzimaju značajni koraci kroz saradnju sa oko dvije stotine subjekata društvene zajednice -  Privrednom komorom Kantona Sarajevo i FBiH, Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Udruženjem poslodavaca Kantona Sarajevo i brojnim drugim privrednim organizacijama i udruženjima.

 

Okrugli sto pod nazivom Savremeno poimanje karijere i tržišta rada održaće se 14.11. 2019. godine u 10:00 sati u Svečanoj sali Rektorata, Obala Kulina bana 7/II.

Pozivamo nastavnike, saradnike i studente da prisustvuju ovom okruglom stolu.

 

U prilogu je program okruglog stola

PROGRAM