Velike zvijeri u Bosni i Hercegovini

Otvoren je poziv za prijavu kandidata:
Obuka budućih stručnjaka za rad u oblasti istraživanja
velikih zvijeri u Bosni i Hercegovini (medvjed, vuk, ris).

JAVNA PREZENTACIJA PROJEKTA ĆE SE ODRŽATI
NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU
DANA 17.06.2019. godine
SALA 4
U 13:00 SATIPoziv za obuku kandidata