Uslovi za prijem i upis kandidata u Prvu godinu I ciklusa studija na Šumarskom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini

Odluka o uslovima za prijem i upis kandidata u Prvu godinu I ciklusa studija na Šumarskom fakultetu u Sarajevu u

akademskoj 2015/2016. godini.

Odluku možete preuzeti na slijedećem linku.