Usaglašavanje staništa NATURA 2000 sa potencijalnim šumama visoke zaštitne vrijednosti na području planine Vranica

N2K-HCVF

Fonda za zaštitu okoliša FBiH

http://www.fzofbih.org.ba

 

Usaglašavanje staništa NATURA 2000 sa potencijalnim šumama visoke zaštitne vrijednosti (HCVF) na području planine Vranica

 

Vranica je jedno od 122 područja koja su u okviru projekta Natura 2000 u BiH predložena kao veoma značajna za očuvanje biološke raznolikosti zbog činjenice da obiluje velikim brojem stanišnih tipova i vrsta koje se smatraju ugroženima. S obzirom da na ovom području šumski ekosistemi zahvataju najznačajniji dio ukupne površine (87,2%), neophodno je uključiti šumarske stručnjake radi postizanja što bolje i efikasnije zaštite pronađenih atributa koristeći koncept održivog gospodarenja šumskim resursima.

Koncept održivog gospodarenja šumskim resursima, čiji se principi zasnivaju na premisi da šume sa svojim okolišnim, sociološkim, kulturološkim i ekonomskim funkcijama, predstavljaju bitan faktor za razvoj društva, postao je ideja vodilja pri kreiranju različitih regulatornih, ekonomskih i informativnih instrumenata šumarske politike. Jedan od takvih instrumenata je certificiranje gospodarenja šumskim resursima. Kao i mnoga preduzeća u BiH, ŠPD "Srednjobosanske šume" su dobile FSC certifikat za održivog gospodarenje šumama za šumskoprivredno područje Fojničko koje se prostire na području općina: Fojnica, Kreševo i Kiseljak. Princip 9. FSC standarda za održivo gospodarenje šumama se odnosi na izdvajanje šuma visoke zaštitne vrijednosti (HCVF), gdje šumarska preduzeća kroz komunikaciju i saradnju sa interesnim grupama moraju procijeniti i zabilježiti prisutnost i stanje visokih zaštitnih vrijednosti na šumskom području proporcionalno stepenu, intenzitetu i riziku utjecaja aktivnosti gospodarenja i vjerovatnoći pojave visokih zaštitnih vrijednosti.

S obzirom da Natura 2000 i HCVF mogu biti međusobno komplementarni u smislu procesa izdvajanja i upravljanja identificiranim zaštitnim vrijednostima, te da trenutno predložena Natura 2000 staništa na području Vranice nemaju potpunu pravno-institucionalnu zaštitu, neophodno je uspostaviti mehanizam zaštite identificiranih vrijednosti.

Šumarski fakultet u Sarajevu će uz pomoć sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH realizirati projekat pod nazivom "Usaglašavanje staništa NATURA 2000 sa potencijalnim šumama visoke zaštitne vrijednosti (HCVF) na području planine Vranica". Vrijednost projekta je 18.758,60 KM, a sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH potpisan je ugovor o dodjeli finansijskih sredstava u iznosu od 15.000,00 KM. Planirani početak realizacije projekta je 08.05.2018. i trajat će 8. mjeseci.

Usaglašavanjem potencijalnih staništa Natura 2000 i područja šuma visoke zaštitne vrijednosti omogućava se da ova područja budu adekvatno tretirana i očuvana kroz mjere održivog gospodarenja od strane korisnika šuma na području planine Vranice. Prema tome osnovni cilj projekta jeste identifikacija i analiza pretpostavki za usaglašavanje predloženih šumskih staništa Natura 2000 na području planine Vranice sa potencijalnim područjima šuma visoke zaštitne vrijednosti (HCFV). S tim u vezi, definisane su sljedeće aktivnosti projekta:

A1. Analiza karakteristika potencijalnih Natura 2000 staništa na području planine Vranica,

A2. Analiza karakteristika izdvojenih šuma visoke zaštitne vrijednosti na području planine Vranica,

A3. Komparativna analiza i identifikacija atributa visokih zaštitnih vrijednosti Natura 2000 staništa kao osnova za izdvajanje HCVF šuma na području Vranice,

A4. Kreiranje preporuka za izdvajanje šuma visoke zaštitne vrijednosti u okviru potencijalnih Natura 2000.

Koordinator projekta i kontakt osoba za dodatne informacije je prof. dr. Mersudin Avdibegović

e-mail: mavdibegovic@gmail.com