Uređenje zelenih površina oko roditeljske kuće za djecu oboljelu od raka

Akcija Biljka za osmijeh roditelja i djeteta

Udruženje Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH osnovano je 2003 godine, finansira se isključivo donacijama i projektima. Cilj Udruženja je omogučiti djeci kvalitetnije liječenje, psihosocijalnu podršku, rehabilitaciju, resocijalizaciju, materijalnu pomoć i kontinuirani smještaj. Projekat predstavlja OBJEKAT za stanovanje sa kompletnom infrastrukturom prilagođen za korištenje po principu 10 jednosobnih jedinica i sanitarnim dijelom, zajedničkom kuhinjom za cijeli objekat, te odvojenom prostorijom za Udruženje, soba za psihologa i posebnom prostorijom za igraonu za djecu u funkciji jednodnevnog boravka. Građevinski objekat ima kapacitet od cca 660 m² korisnog prostora i gradi se u krugu Pedijatrijske klinike u Sarajevu.

I sami znamo da zelenilo sa svojim karakteristikama pozitivno utječe na psihičko i emotivno stanje čovjeka. Ovaj vikend radilo se na realizaciji vanjskog uređenja objekta, u sklopu akcije „Biljka za osmijeh roditelja i djeteta“, čiji projekat je osmislio tim Landscape studia AvliYa, kojeg čine ing.hortikulture, arhitekti i pejzažni arhitekti.

Da bi se ova akcija "biljka za osmijeh roditelja i djeteta" mogla realizirati zaslužni su dobri ljudi, pojedinci i kompanije: Prunus Kakanj, SPD Zavidovići, OBI, Gradska groblja Visoko, Normal arhitektura, Bosman, koji su donirali sadnice ili pomogli na drugi način.

 

Akciju je donacijama podržao i Šumarski fakultet i Dekan prof.dr.Mirza Dautbašić, a pri realizaciji su učestvovali i vrijedni studenti.

Roditeljska kuća će imati prelijep zeleni okoliš.