UPUTE U VEZI RAŠČIŠĆAVANJA POTOPLJENIH PODRUČJA

U skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu, Koordinacioni tim Univerziteta uspostavio je kontakt sa nadležnim organima, konkretno sa Vladom Federacije BiH i Ministarstvom civilnih poslova BiH, i stavio svoje kapacitete na raspolaganje. Dogovoren je način i organizacija djelovanja Univerziteta u Sarajevu u područjima pogođenim elementarnim nepogodama. S tim u vezi zadužuju se organizacione jedinice da danas 20. 05. 2014. godine do 16 sati dostave spiskovi studenata i akademskog osoblja koje će sutra 21. 05. 2014. godine otputovati u područja pogođena elementarnim nepogodama, a za naredna dva dana neophodno je spiskove dostaviti 21. 05. 2014. godine do 14 sati. Mole se dekani fakulteta/akademija Univerziteta u Sarajevu da odrede kontakt osobe za ovu akciju. Okupljanje je u Kampusu Univerziteta u Sarajevu u 6:30 sati, a povratak je planiran u 18 sati. Osiguran je prijevoz za sve učesnike. Svi učesnici se mole da ponesu čizme i rukavice (alat i hrana su obezbijeđeni). 

Spisak osoblja i studenata sa Šumarskog fakulteta koje će ići na raščišćavanje poplavljenih područja dana 21.05.2014. godine

R.br.     Prezime i ime
1          Halilović Velid, koordinator ispred zaposlenih
2          Avdagić Admir
3          Balić Besim
4          Bašić Neđad
5          Bećirović Dženan
6          Hadžidervišagić Dino
7          Hasković Alen
8          Kunovac Saša
9          Marić Bruno
10        Subašić Mirel
11        Treštić Tarik
12        Vojniković Sead
13        Ganić Bakir, koordinator ispred studenata
14        Mešić Adnan
15        Ahmetović Midhat
16        Čaušević Muamer
17        Čolak Vehid
18        Ćirić Haris
19        Fehratović Sumea
20        Ferizovic Mensur
21        Hadžić Anes
22        Hubijar Irma
23        Ibrišimović Neir
24        Kaknjasevic Sabahudin
25        Kruscica Sadmila
26        Markanović Ana
27        Mulić Mirnesa
28        Selman Adis
29        Sinanović Nađa
30        Šito Sanela

Koordinator:

Doc. dr. Velid Halilović