Uplata za prijavu teme završnog rada II ciklusa

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE IV SEMESTRA II CIKLUSA STUDIJA

Obavještavaju se studenti IV semestra II ciklusa studija da su obavezni da do 22.03.2019.godine uplate 100,00 KM za prijavu magistarskog rada.

Uplatnicu je potrebno predati u Studentsku službu i preuzeti odluku Vijeća Fakulteta o verifikaciji tema završnih radova i imenovanju Komisija za ocjenu i odbranu.

Primjer izgleda uplatnice sa brojem računa na koji treba uplatiti:

 

 


 

Uplatio je (ime, adresa i tel.)

 

 

IME I PREZIME

Račun

pošiljaoca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRESA STANOVANJA

 

 

 

 

 

Prijava teme završnog rada II ciklusa

Račun

primaoca

3

3

8

0

0

0

2

2

1

0

0

1

9

2

6

3

 

 

 

 

 

KM

100

 

 

 

 

HITNO

Depozitni račun Kantona Sarajevo

Samo za uplate javnih prihoda

 

Broj/JMB

poreskog obveznika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrsta

uplate

 

 

Mjesto i datum uplate

Sarajevo

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

Porezni period

 

 

Vrsta prihoda

7

2

2

4

2

9

 

Od

 

 

 

 

 

 

Potpis i pečat nalogodavca

 

 

Do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općina

0

7

7

Budžetska organizacija

2

1

0

4

0

2

5

 

 

 

                                                                                                               

 

Potpis ovlaštenog lica

 

Poziv na broj

0

0

0

0

0

0

0

0

2

6

 

 

 

Studentska služba, 13.03.2019.godine