UPLATA ZA ŠTAMPANJE DIPLOMA

OBAVJEŠTENJE O POTREBNOJ UPLATI ZA ŠTAMPANJE DIPLOMA

Obavještavaju se studenti koji su završili (će završiti) studij u periodu od 01.10.2016. godine – 30.09.2017. godine da će biti promovisani, odnosno, da će im biti dodjeljene diplome na Svečanoj promociji diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu u novembru 2017.godine. Tačan datum Promocije će biti naknadno objavljen.

Oni diplomanti i magistranti koji nisu uplatili za izdavanje diploma, trebaju izvršiti uplatu na transakcijski račun broj:

 3389 0022 0792 8948   – Uni Credit Banka; Svrha uplate:  Troškovi izdavanja diplome; Primalac: Šumarski fakultet Sarajevo

-         I ciklus studija i dodiplomski studij po starom nastavnom planu i programu (predbolonjskom) – 90 KM

-         II ciklus studija i magistri po starom planu i programu (predbolonjskom) - 100 KM

Dokaz o izvršenoj uplati potrebno je predati u Studentsku službu najkasnije do 30.09.2017. godine, kako bi mogli na dan Promocije preuzeti diplomu.

 

 

Studentska služba, 19.07.2017.godine