Upis u I godinu II ciklusa studija u školskoj 2019/2020. godini

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA U ŠKOL.2019/2020. GODINI

 

Upis studenata u I godinu II ciklusa studija na Šumarskom fakultetu u Sarajevu školske 2019/2020. godine obaviti će se u periodu 07.10.2019. - 15.10.2019. godine.

                                      

Za upis je potrebno:

 

1.UPLATNICA OD 30.00 KM – SVRHA - UPISNI MATERIJAL I INDEX – brojevi računa sa potrebnim podacima za uplatu se mogu vidjeti u primjeru 1 izgleda uplatnice koji se nalazi u prilogu.

 

  1. LJEKARSKO UVJERENJE (Izdato od strane Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, ul.Patriotske lige).

 

  1. Dvije fotografije (formata 4 x 6 cm)

 

     4.Uplatnica za upisninu/školarinu

130.00 KM – redovni studij - brojevi računa sa potrebnim podacima za uplatu se mogu vidjeti u primjeru 7 izgleda uplatnice koji se nalazi u prilogu

 

1.200,00 KM – redovni samofinansirajući - brojevi računa sa potrebnim podacima za uplatu se mogu vidjeti u primjeru 8 izgleda uplatnice koji se nalazi u prilogu.

 

5.Uplatnica za usluge biblioteke 30.00 KM - brojevi računa sa potrebnim

podacima za uplatu se mogu vidjeti u primjeru 4 izgleda uplatnice koji se

nalazi u prilogu.

  

  1. Dvije uplatnice po 10 KM za upotrebu ISSS-a - brojevi računa sa potrebnim podacima za uplatu se mogu vidjeti u primjerima 5 i 6 izgleda uplatnica koje se nalaze u prilogu.

 

  1. Za osiguranje studenata 5.00 KM (naknadno će se objaviti instrukcije o uplati).

 

 

NAPOMENA: Studenti koji pripadaju kategoriji djece šehida/poginulih boraca, djeca ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca bez oba roditelja, a koji prvi put u studijskoj 2019/2020. godini upisuju određenu godinu studija oslobađaju se troškova školarine.

 

Prilikom upisa potrebno je donijeti potvrdu kojom se dokazuje pripadanje jednoj od gore navedenih kategorija.

DJECA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA OSLOBOĐENA SU PLAĆANJA OSIGURANJA.

 

 Studentska služba, 07.10.2019. godine