UPIS U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA U ŠKOL.2018/2019. GODINI

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS U  I GODINU II CIKLUSA STUDIJA U ŠKOL.2018/2019. GODINI

 

Upis studenata u  I godinu II ciklusa studija na Šumarskom fakultetu u Sarajevu školske 2018/2019. godine obaviti će se u periodu 10.10.2018. - 15.10.2018.godine.

                                       

Za upis  je potrebno:

 

  1.   UPLATNICA OD 30.00 KM – SVRHA - UPISNI MATERIJAL I INDEX (UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN BROJ: 3383 2022 5062 1169 – Raiffeisen bank d.d Sarajevo – Primalac - Univerzitet u Sarajevu).

 

2. LJEKARSKO UVJERENJE (Izdato od strane Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, ul.Patriotske lige).

 

  1.      Dvije fotografije (formata 4 x 6 cm)

 

  1.      uplatiti na žiro račun broj:

             3389 0022 0792 8948         (Unicredit banka)                                         

- Za upisninu (školarinu) studija 130.00 KM – redovni studij

               - Za upisninu (školarinu) 1.200,00 KM – redovni samofinansirajući

               - Za usluge biblioteke 30.00 KM

 

5. Za osiguranje studenata 5,00 KM ( u gotovini – predati u Studentsku službu).

 

     6. Uplata za upotrebu ISSS-a i to:

 

    - 10,00 KM na račun Rektorata Univerziteta u Sarajevu

         3383 2022 5062 1169, svrha uplata: upotreba ISSS-a

 

   - 10,00 KM na račun Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

         3389 0022 0792 8948 Unicredit banka, svrha uplate upotreba ISSS-a       

 

  

NAPOMENA: Studenti koji pripadaju kategoriji djece šehida/poginulih boraca, djeca ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca bez oba roditelja, a koji prvi put u studijskoj 2018/2019.godini upisuju određenu godinu studija oslobađaju se troškova školarine.

DJECA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA OSLOBOĐENA SU PLAĆANJA OSIGURANJA.

 

Studentska služba, 10.10.2018.godine