TURSKE KOLEGE U OBILASKU ŠUMARSKIH FAKULTETA NA BALKANU

Na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, danas je boravila delegacija od 35 redovnih i vanrednih profesora, te asistenata sa Šumarskih fakulteta iz Turske, na čelu sa Dekanom Šumarskog fakulteta u Istanbulu Prof. dr Ahmet Yeşil.
Uvažene goste, dočekao je Dekan Šumarskog fakulteta u Sarajevu Prof. dr Mirza Dautbašić sa saradnicima. Delegacija iz Turske već je obišla Šumarske fakultete u Grčkoj, Albaniji i Makedoniji, a poslije naše zemlje nastavljau obilazak posjetama Srbiji i Bugarskoj.
Prof. dr Ahmet Yeşil održao je prigodnu prezentaciju, u kojoj je kratko upoznao prisutne sa organizacijom šumarske nauke u Turskoj, brojem fakulteta i studenata, te pojedinačno predstavio članove delegacije. Dekan fakulteta Prof. dr Mirza Dautbašić, srdačno je pozdravio goste, zaželio im dobrodošlicu na Fakultet i u Sarajevo, te ih upoznao sa uposlenicima Šumarskog fakulteta u Sarajevu. u nastavku ovog radnog druženja dogovorene su dalje mogućnosti saradnje između Šumarskog fakulteta u Sarajevu i fakulteta iz Turske, kao i pojedinačno između naučnih radnika po oblastima.