TRAIN program

Informacija u vezi sa objavom Internog poziv za učešće u trećem ciklusu TRAIN programa u akademskoj 2018/2019. godini.

Više detalja u vezi sa prijavom nalazi se na web stranici Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba). Rok za podnošenje prijave za učešće je 26. 7. 2019. godine.

TRAIN INTERNI POZIV