TRAIN

Poštovane dekanese/poštovani dekani,

Poštovane prodekanese/poštovani prodekani,

 

u prilogu Vam dostavljamo Interni poziv za učešće u prvom ciklusu TRAIN programa u akademskoj 2018/2019. godini.

Ljubazno Vas molimo da ovaj poziv učinite dostupnim akademskom osoblju Vašeg fakulteta/akademije u saradničkim/nastavničkim zvanjima i da zainteresiranim kandidatima omogućite učešće u TRAIN programu.

 

Više detalja u vezi sa prijavom dostupno je u okviru Internog poziva koji je objavljen na web stranici Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba). Rok za podnošenje prijave za učešće u prvom ciklusu je 31.12.2018. godine.

 

S poštovanjem,

 

Služba za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad

Univerzitet u Sarajevu

Obala Kulina bana 7/II

71000 Sarajevo, BiH

Tel. 00387 33 565 123