SVEČANA PROMOCIJA I DODJELA DIPLOMA

Poštovani diplomanti i magistranti,

 

obraćamo vam se s namjerom da vas obavijestimo o održavanju Svečane promocije i dodjele diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu, te da vas informiramo o detaljima u vezi sa protokolom manifestacije.

Svečana promocija i dodjela diploma održat će se u subotu 02. decembra 2017. godine u 11.00 sati u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch” (Zetra).

 

Ulaz u dvoranu je moguć samo uz pozivnicu/ulaznicu koju trebate preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta u periodu od 27.11.2017.godine - 01.12.2017.godine. od 11 do 13 sati.

Ulaznica je besplatna i važi isključivo za diplomanta/magistranta.

 

Diplomanti/magistranti koji ne preuzmu pozivnicu u navedenom periodu mogu istu uzeti i na dan promocije 02.12.2017.godine na portirnici Fakulteta do 10 sati.

 

Potrebno je da dođete do 10,30 sati ispred dvorane, na ulaz predviđen za vaš fakultet/akademiju. Ulazi su A, B, C i F. Detaljniji prikaz rasporeda sjedenja za fakultete/akademije i oznake ulaza u dvoranu „Juan Antonio Samaranch” možete pogledati u nastavku. Molimo vas da se istog striktno pridržavate.

 

Molimo diplomante i magistrante, kao i goste da ne dolaze ličnim/osobnim vozilima jer parking neće biti otvoren za javnost. Molimo koristite javni prevoz.

Manifestacija počinje u 11.00 sati, te molimo sve diplomante/magistrante i goste da budu na svojim mjestima najdalje u 10.45. Iz sigurnosnih i protokolarnih razloga, ulaz u salu neće biti moguć nakon 11.00 sati.

 

Svi fakulteti/akademije su smješteni u parteru, dok su mjesta za roditelje i goste manifestacije rezervisana na tribinama. Za njih postoje posebne pozivnice koje ćete također moći preuzeti u dogovoru sa predstavnicima svoje studentske službe. Tokom manifestacije je zabranjeno gostima da sa tribina silaze u parter kako bi se neometano mogla izvršiti dodjela diploma.

 

Molimo vas da pratite protokol programa, te da ustanete u trenutku kada dekan vašeg fakulteta/akademije bude promovirao diplomante i magistrante i tako popratite ovaj svečani trenutak. U toku promocije studenti fakultetā Grupacije medicinskih nauka će polagati Hipokratovu zakletvu.

 

Poštivanje pravila je preduvjet da se na dostojanstven i organiziran način realizira promocija preko pet hiljada diplomanata i magistranata.

Dodatne informacije i obavještenja možete dobiti na svojim studentskim službama prije održavanja manifestacije ili kod predstavnika studentskih službi prisutnih u Zetri.

Dodjela diploma vršit će se u Zetri odmah nakon promocije. Molimo vas da u dvorani ostanete do samog završetka svečanog dijela promocije, te da sačekate na svojim mjestima početak dodjele diploma. Svaki fakultet ima posebno označeno mjesto u dvorani na kojem će se vršiti dodjela diploma. Predstavnici studentskih službi će organizirati dodjelu, te vas molimo da se striktno držite uputa koje vam oni daju. Fakulteti sa većim brojem studenata će dodjelu organizirati tako što će preko ekrana postavljenih u dvorani biti ispisana imena studenata koji trebaju preuzeti svoju diplomu.Budući da je u pitanju veliki broj diplomanata i magistranata, molimo vas za strpljenje i poštivanje protokola kako bismo ubrzali ovu proceduru.

 Čestitamo vam na uspješnom završetku studija na Univerzitetu u Sarajevu!

Raspored sjedenja možete preuzeti na linku ispod:

RASPORED SJEDENJA - Juan Antonio Samaranch