Svečana promocija diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu

Obavještavamo Vas da će se Svečana promocija diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu održati u subotu, 8.11.2014. godine u dvorani „Mirza Delibašić“ KJP Centar „Skenderija“ d. o. o. sa početkom u 11,00 sati

Pozivnice za promociju se mogu preuzeti u Studentskoj službi. Studenti koji ne uspiju preuzeti pozivnice u datom roku, mogu iste preuzeti na dan promocije na portirnici Fakulteta od 8 sati ujutro.

Obavještavamo diplomante i magistrante koji nisu uplatili za izdavanje diplome da mogu  izvršiti uplatu na transakcijski račun broj:

 3389 0022 0792 8948   – Uni Credit Banka; Svrha uplate: Troškovi izdavanja diplome; Primalac: Šumarski fakultet Sarajevo

-         I ciklus studij i dodiplomski studij po SNPP – 90 KM

-         II ciklus studija i magistri po starom - 100 KM

Dokaz o izvršenoj uplati potrebno je predati u Studentsku službu, kako bi mogli na dan 08. 11. 2014. godine preuzeti diplomu.

Spiskove diplomanata i magistranata možete preuzeti na sljedećim linkovima:
MAGISTRI NAUKA_SNPP
DIPLOMANTI_SNPP
II_CIKLUS_STUDIJA
I_CIKLUS_STUDIJA