SUSTAGRI

Projekt SUSTAGRI ima za cilj doprinos razvoju smjernica za održivi i integralni razvoj poljoprivrede u skladu s Direktivom 2009/128, ohrabrujući i preporučujući manju upotrebu pesticida i razvoj alternativnih praksi za poboljšanje plodnosti zemljišta i kontrolu patogena i štetnika/štetnih organizama na hortikulturnim zasadima. Koncept Projekta tako se uklapa u cjelokupan sistem za efektivnu implementaciju IPM-praksi.
Pročitaj više na linku:
SUSTAGRI