STUDIJSKO PUTOVANJE

U okviru projekta SUSTAGRI u periodu od 30. 11. – 06. 12. 2015. godine, realizovano je studijsko putovanje u Poljsku, na kojem su učestvovali nastavnici sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Delegaciju su činili: prof. dr Mirza Dautbašić, prof. dr Osman Mujezinović, prof. dr Nedžad Karić i doc. dr Jusuf Musić.

Prema programu studijskog putovanja obavljene su posjete: Fakultetu za hortikulturu, biotehnologiju i pejzažnu arhitekturu u Varšavi (SGGW), Šumarskom fakultetu u Varšavi (SGGW), Šumarskom institutu u Sekočinu i (IBL) i Hortikulturnom institutu u Skiernievicama (Inflort).

Posjeta i razgovor sa predstavnicima navedenih instutucija je poslužila za razmjenu znanja i iskustava kao i za planiranje buduće saradnje.