STUDENTI KOJI U STUDIJSKOJ 2017/18 GODINI IMAJU STATUS APSOLVENTA (JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROK)

Sarajevo, 17. 05. 2018. godine

 

 

OBAVIJEST ZA STUDENTE KOJI U STUDIJSKOJ 2017-18 GODINI IMAJU STATUS APSOLVENTA (JUNSKO – JULSKI ISPITNI ROK)

 

U skladu sa članom 78 ZVO (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj: 33/17) studenti I i II ciklusa studija koji u studijskoj 2017-18. godini imaju status apsolventa, imaju pravo polagati nepoložene ispite u svim ispitnim rokovima, a time ispite iz zimskog semestra u junsko-julskom ispitnom roku.

 

Studenti apsolventi koji žele polagati ispite iz zimskog semestra u junsko-julskom ispitnom roku trebaju se prijaviti na Studentsku službu u periodu od 18. 05. 2018. do 25. 05. 2018. godine, radi organiziranja ispita.

Nakon okončanja prijava studenata, prodekan za nastavu će sa predmetnim nastavnicima dogovoriti termine za ispite, koji će se oglasiti na web stranici i oglasnoj ploči Fakulteta.

 

 

                                                                                               Prodekan za nastavu

Prof. dr. Dževada Sokolović