Spisak predmeta koji će polagati studenti po SNPP-u u I terminu (06.– 24. 06. 2016. godine)

Spisak predmeta koji će polagati studenti po SNPP-u u I terminu (06.– 24. 06. 2016. godine)

 

Redni br.

Naziv predmeta

Broj prijavljenih

Nastavnik

Sala

Datum

Vrijeme

1

Uređivanje šuma

3

doc. dr. Ahmet Lojo

326

20. 06. 2016.

9:00 h

2

Uzgajanje šuma

5

prof. dr. Faruk Mekić

4

13. 06. 2015.

13:00 h

4

Prirast i prinos šuma

2

doc. dr. Aida Ibrahimspahić

301

10. 06. 2016.

11:00 h

6

Šumski nasadi i melioracije

2

prof. dr. Ćemal Višnjić

 

u dogovoru sa nastavnikom

u dogovoru sa nastavnikom

7

Tehnologija drveta

1

prof. dr. Safet Gurda

307

15. 06. 2016.

10:00 h

8

Šumarska entomologija/Entomologija

2

prof. dr. Mirza Dautbašić

 

u dogovoru sa nastavnikom

 

9

Fitopatologija

1

prof. dr. Tarik Treštić

205b

09. 06. 2016.

9:00 h

11

Dendrologija/Dendrologija egzote i kultivari

2

prof. dr. Neđad Bašić

110

16. 06. 2016.

10:00 h

14

Organizacija šumarstva

1

prof. dr. Mersudin Avdibegović

305

06. 06. 2016.

13:00 h

15

Iskoriscavanje suma - specijalni proizvodi

1

prof. dr. Safet Gurda

307

15. 06. 2016.

10:00 h

16

Zaštita šuma

2

prof. dr. Osman Mujezinović

 

u dogovoru sa nastavnikom