Spisak predmeta koji će polagati studenti po SNPP-u II terminu (27. 06. – 15. 07. 2016. godine)

 

Tabela 1. Spisak predmeta koji će polagati studenti po SNPP-u II terminu (27. 06. – 15. 07. 2016. godine)

Redni br.

Naziv predmeta

Broj prijavljenih

Nastavnik

Sala

Datum

Vrijeme

1

Uređivanje šuma

4

doc. dr. Ahmet Lojo

326

08. 07. 2016.

9:00 h

2

Uzgajanje šuma

6

prof. dr. Faruk Mekić

4

27. 06. 2016.

11:00h

4

Prirast i prinos šuma

2

doc. dr. Aida Ibrahimspahić

301

10. 07. 2016.

11:00 h

6

Šumski nasadi i melioracije

3

prof. dr. Ćemal Višnjić

 

u dogovoru sa nastavnikom

u dogovoru sa nastavnikom

7

Tehnologija drveta

1

prof. dr. Safet Gurda

307

04. 07. 2016.

10:00 h

8

Šumarska entomologija/Entomologija

2

prof. dr. Mirza Dautbašić

 

u dogovoru sa nastavnikom

u dogovoru sa nastavnikom

9

Fitopatologija

1

prof. dr. Tarik Treštić

205b

27. 06. 2016.

10:00 h

11

Dendrologija/Dendrologija egzote i kultivari

3

prof. dr. Neđad Bašić

110

29. 06. 2016.

11:00 h

12

Pedologija

1

prof. dr. Hamid Čustović

 

u dogovoru sa nastavnikom

u dogovoru sa nastavnikom

14

Zaštita šuma

1

prof. dr. Osman Mujezinović

 

u dogovoru sa nastavnikom

u dogovoru sa nastavnikom