Smjernice Koordinacionog tima Univerziteta u Sarajevu s ciljem pomoći stanovništvu poplavljenih područja

Smjernice Koordinacionog tima formiranog za aktivnosti koje će Univerzitet u Sarajevu poduzeti s ciljem pomoći stanovništvu i sanacije šteta te raščišćavanja poplavljenih područja 

Univerzitet u Sarajevu će angažirati sve odgovarajuće kapacitete s ciljem pružanja pomoći ugroženom stanovništvu u poplavljenim područjima. 

Nastava na Univerzitetu u Sarajevu se neće odvijati u toku ove sedmice.

Sve aktivnosti koje se odnose na nastavu i ispitne rokove, a predviđene su Kalendarom aktivnosti organizacije i realizacije studijskih programa na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2013/2014. godini, pomjeraju se za sedam dana. 

Studenti, nastavnici i zaposlenici Univerziteta u Sarajevu će, u koordinaciji sa nadležnim organima, od srijede do nedjelje kontinuirano odlaziti u gradove pogođene poplavama te pomagati u raščišćavanju tih područja. 

Ovom prilikom upućujemo apel općinama, centrima civilne zaštite te drugim relevantnim ustanovama i kompanijama da, ukoliko su u mogućnosti, obezbijede higijensko-sanitarna sredstva, potrebnu zaštitnu i radnu opremu (čizme, lopate, maske, higijenske i radne rukavice…), kao i prevoz studenata, nastavnika i zaposlenika Univerziteta na ugrožena područja. 

Obezbijeđena pomoć se može dostaviti na fakultete i akademije Univerziteta ili u Kampus Univerziteta u Sarajevu (prostorije Studentskog parlamenta UNSA).

 

Smjernice

 

  •          Organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu se obavezuju da sutra (20. 05. 2014. godine) do 12,00 sati dostave imena i prezimena minimalno 10% studenata i 10% radnog osoblja, za svaki dan, koji će biti na raspolaganju od srijede (21. 05. 2014. godine) do nedjelje (25. 05. 2014. godine), a u cilju odlaska na poplavljena područja i pomaganja u raščišćavanju istih. 
  •          Zadužuju se dekani i direktori organizacionih jedinica da u utorak do 9,00 sati dostave ime i prezime kontakt osobe na svojoj instituciji. 
  •          Zadužuje se Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu da u utorak do 9,00 sati dostavi imena i prezimena kontakt osoba ispred studentskih asocijacija fakulteta i akademija. 
  •          Zadužuju se dekani da do četvrtka (22. 05. 2014. godine) do 12,00 sati dostave spiskove studenata sa ugroženih područja. 
  •          Zadužuju se dekani i direktori da u skladu sa svojim mogućnostima obezbijede higijensko-sanitarna sredstva, te potrebnu zaštitnu i radnu opremu (čizme, lopate, maske, higijenske i radne rukavice…) za svoje studente i radno osoblje. 
  •          Zadužuju se dekani i direktori da obezbijede prostor za prikupljanje pomoći, a koja će biti izmještena u centralno mjesto za prikupljanje pomoći koje se nalazi u Kampusu Univerziteta u Sarajevu (prostorije Studentskog parlamenta UNSA). 

 

Smjernice Koordinacionog tima potrebno je da objavite na vašim web stranicama, kao i oglasnim pločama, te da putem ISSS-a informišete studente o istim.

 

Kontakt osobe:

  •          prof. dr. Ifet Mahmutović, rukovodilac Koordinacionog tima – 061 484 350
  •          Ahmed Nurković, predsjednik Studentskog parlamenta – 061 345 508

Kontakt osoba na Šuamrskom fakultetu 
  •          doc. dr. Velid Halilović – 061 842 829,  email: velidha@yahoo.com
  •          Bakir Ganić, asocijacija studenata ŠF, - 061 606 420, email: asocijacijastudenata.sufasa@gmail.com