Službena posjeta

Na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, danas u službenoj posjeti boravi dr. sc. Ivona Peternel, voditeljica ureda za partnerstvo i projekte na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.
Dekan Šumarskog Fakulteta, Prof. dr Mirza Dautbašić, sa saradnicima, razgovarao je sa dr. Peternel o pravcima razvoja buduće saradnje između ove dvije akademske institucije, razmjeni studenata u svrhu sticanja novih iskustava i znanja, koja trebaju biti prepoznata na tržištu rada.