Službena posjeta

Na Šumarskom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu, danas je u službenoj posjeti boravio Prof. Dr Mustafa Yilmaz, Dekan Šumarskog fakulteta sa Tehničkog Univerziteta u Bursi (Bursa Technical University -Bursa Teknik Üniversitesi). Prilikom obilaska Fakulteta, sa Dekanom Prof.dr Mirzom Dautbašićem, kao i ostalim kolegama, razgovarano je o unapređenju saradnje između ove dvije institucije. Glavni ciljevi buduće saradnje biće razmjena studenata, iskustava između šumarskih stručnjaka u Bursi i BiH, te uzvratna posjeta Šumarskih stručnjaka iz BiH, kolegama u Bursi.