Sjemensko-rasadnička proizvodnja u Federaciji BiH – stanje i perspektive“

 Poziv za učešće na seminaru „Sjemensko-rasadnička proizvodnja u Federaciji BiH – stanje i perspektive“

Poštovani,

pozivamo vas da učestvujete u seminaru „Sjemensko-rasadnička proizvodnja u Federaciji BiH – stanje i perspektive“ koji će se održati u četvrtak, 28.3.2019. godine u nastavnom objektu Šumarskog fakulteta na Igmanu.

Predviđeno vrijeme trajanja seminara je od 9:30 do 15:00 sati.

Agendu seminar možete preuzeti na linku ispod:

Seminar - agenda

 

Na seminar su pozvani predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, inspekcijskih organa i šumskoprivrednih društava.

Molimo vas da, zbog ograničenog prostora, za učešće na seminaru imenujete jednog (do dva) predstavnika. Prijavni obrazac za učešće na seminaru je priložen uz ovaj poziv.

 

S poštovanjem,

Dekan

Prof. dr. Mirza Dautbašić

Prijavni obrazac