Saglasnosti za angažman na drugom Fakultetu

Odluke o davanju saglasnosti za angažman na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu, za profesore Osmana Mujezinovića i Neđada Bašića, možete preuzeti na linkovima ispod:

Saglasnost - Prof.dr Osman Mujezinović

Saglasnost - Prof.dr Neđad Bašić