Saglasnost za angažman na drugom Univerzitetu

Odluku o davanju saglasnosti za angažman Prof. dr. Safeta Gurde na Univerzitetu u Zenici, možete preuzeti na linku ispod:

Odluka o davanju saglasnosti za angažman na drugom Univerzitetu - Prof. dr. Safet Gurda