Recentna i buduća istraživanja u okviru BHHU Atra


U srijedu, 04.11. 2015 godine, predavač Klisura Tajna, u ime Bosansko-Hercegovačkog herpetološkog udruženja održaće predavanje pod naslovom: "Recentna i buduća istraživanja u okviru BHHU Atra" Ovom prilikom predstaviće se rad udruženja i mogućnosti koje ono nudi.