REALIZACIJA NASTAVNIH I DRUGIH AKTIVNOSTI


 ŠUMARSKI FAKULTET

Sarajevo, 16. 04. 2018. godine

 D E K A N

 O B A V I J E ŠTENJE

Obavještavaju se studenti i uposlenici Fakulteta da će se nastavne i druge aktivnosti predviđene za ponedeljak – 30. 04. 2018. godine, realizovati u subotu, 12. 05. 2018. godine.

D E K A N

prof. dr Mirza Dautbašić