RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA STUDENTE PO SNPP

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA STUDENTE PO SNPP-U U JUNSKO-JULSKOM ISPITNOM ROKU 2017. GODINE

 

I termin junsko-julskog ispitnog roka (05. 06. – 16. 06. 2017.)

Redni br.

Naziv predmeta

Broj prijavljenih studenata

Datum

Termin i sala

 1.  

Uređivanje šuma

8

05.06.2017.

10:00 h; 326

 1.  

Uzgajanje šuma

6

12.06.2017.

9:00 h; 303

 1.  

Fitocenologija sa tipologijom šuma/Fitocenologija

4

05.06.2017.

10.00h; 112.

 1.  

Prirast i prinos šuma

5

 08.06.2017.

 11:00 h; 301.

 1.  

Dendrometrija

3

05.06.2017.

10:00 h; 302

 1.  

Tehnologija drveta

3

08.06.2017.

9:00 h; 307

 1.  

Pedologija

3

15. 06. 2017.

12:00 h, 211

 1.  

Šumarska entomologija/Entomologija

2

09.06.2017.

11:00 h; 205A

 1.  

Uređivanje bujica

1

05.06.2017.

9:00 h; 313

 1.  

Fiziologija biljaka

2

06.06.2017.

9:00h, 217

 1.  

Specijalni proizvodi

1

08.06.2017.

9:00 h; 307

 1.  

Šumske komunikacije

2

08.06.2017.

10:00 h; 311

 1.  

Genetika sa oplemenjivanjem šumskog drveća

1

05.06.2017.

218

 1.  

Matematika

1

07.06.2017.

8:00 PMF IV sprat 439

 1.  

Šumarska biometrika

1

07.06.2017

11.00h, 304

 1.  

Podizanje i njega zelenila

1

06.06. 2017

10.00 h, 222

 1.  

Proizvodnja sadnica

1

06.06. 2017

11.00h, 222

 1.  

Zaštita šuma

1

09.06.2017.

11:00 h; 205A

 

Prodekan za nastavu

Prof. dr. Dževada Sokolović

 

 

 


RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA STUDENTE PO SNPP-U U

JUNSKO-JULSKOM ISPITNOM ROKU 2017. GODINE

 

II termin junsko-julskog ispitnog roka (19. 06. – 30. 06. 2017.)

Redni br.

Naziv predmeta

Broj prijavljenih studenata

Datum

Termin i sala

 1.  

Uređivanje šuma

9

30.06.2017.

10:00 h; 326

 1.  

Uzgajanje šuma

7

19.06.2017.

9:00 h; 303

 1.  

Fitocenologija sa tipologijom šuma/Fitocenologija

3

19.06.2017.

10.00h; 112

 1.  

Prirast i prinos šuma

6

 22.06.2017.

 11:00h; 301

 1.  

Dendrometrija

2

30.06.2017.

10:00 h; 302

 1.  

Dendrologija

1

21.06.2017

12:00: 110

 1.  

Tehnologija drveta

3

22.06.2017.

9:00 h; 307

 1.  

Pedologija

3

29. 06. 2017.

12:00 h; 211

 1.  

Šumarska entomologija/Entomologija

3

23.06.2017.

11:00 h; 205A

 1.  

Uređivanje bujica

1

19.06.2017.

10:00; 313

 1.  

Fiziologija biljaka

2

19.06.2017.

9:00h, 217

 1.  

Šumske komunikacije

1

26.06.2017.

10:00 h; 311

 1.  

Genetika sa oplemenjivanjem šumskog drveća

1

19.06.2017.

218

 1.  

Matematika

1

21.06.2017.

8:00 PMF IV sprat 439

 1.  

Šumarska biometrika

1

20.06.2017

11.00h, 304

 1.  

Podizanje i njega zelenila

1

30.06.2017

10.00h, 222

 1.  

Proizvodnja sadnica

1

30.06.2017

11.00h, 222

 

Prodekan za nastavu

Prof. dr. Dževada Sokolović