RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA STUDENTE PO SNPP

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA STUDENTE PO SNPP-U U APRILSKOM ROKU 2017. GODINE

 

I termin aprilskog roka (01. 04. – 15. 04. 2017.)

Naziv predmeta

Broj prijavljenih studenata

Datum

Termin i sala

Uređivanje šuma

7

04. 04

9.00; 326

Uzgajanje šuma

3

03.04.

10:00, 203

Fitocenologija sa tipologijom šuma/Fitocenologija

4

06.04.2017

u 10.00h

112

Prirast i prinos šuma

6

05.04.2017.

11 h, soba 301

Dendrometrija

3

10.04.2017

13:00; 302

Tehnologija drveta

2

7. 04. 2017.

9,00(soba 307)

Pedologija

3

6.4.2017.

10:00h; 211

Šumarska entomologija/Entomologija

3

03.04.

10,00 205A

Uređivanje bujica

1

4.4

10:00, 313

Dendrologija/Dendrologija egzote i kultivari

1

05.04.

13:00-110

Fiziologija biljaka

4

6.4.

9,00h, 217

Iskorištavanje šuma - Specijalni proizvodi

2

7. 04. 2017.

9,00(soba 307)

Zaštita šuma

1

03.04.

10,00 205A

Šumske komunikacije

2

11.04.

10:00; 311

Genetika sa oplemenjivanjem šumskog drveća

2

13.04.

12.00 -Soba 218

Organizacija šumarstva

1

11.04.2017

13:00, 305

Matematika

1

03.04.

10:00

PMF,sala 428

Šumarska biometrika

1

03.04.2017

13.00, 304

Šumski nasadi i melioracije

1

05.04.

10:00; 202

    RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA STUDENTE PO SNPP-U U APRILSKOM ROKU 2017. GODINE

II termin aprilskog roka (16. 04. – 25. 04. 2017.)

Naziv predmeta

Broj prijavljenih studenata

Datum

Termin i sala

Uređivanje šuma

7

25. 04

9.00; 326

Uzgajanje šuma

3

17.04.

10:00; 203

Fitocenologija sa tipologijom šuma/Fitocenologija

5

20.04.2017.

u 10.00h

112

Prirast i prinos šuma

6

19.04.2017.

11 h, soba 301

Tehnologija drveta

2

21. 04. 2017.

9,00(soba 307)

Pedologija

2

20.4.2017

10:00, 211

Šumarska entomologija/Entomologija

3

25.04.

10,00 205A

Uređivanje bujica

1

17.04

10:00, 313

Dendrologija/Dendrologija egzote i kultivari

2

18.04.

11:00-110

Fiziologija biljaka

4

20.4.

9,00h, 217

Iskorištavanje šuma - Specijalni proizvodi

2

21. 04. 2017.

9,00(soba 307)

Zaštita šuma

2

25.04.

10,00 205A

Genetika sa oplemenjivanjem šumskog drveća

2

20.04.

12.00- Soba 218

Šumarska biometrika

1

17.04.2017

13.00, 304

Metematika

1

24.04.

10:00

PMF,sala 428

Šumske komunikacije

2

24.04.

10:00; 311

Šumski nasadi i melioracije

1

19.04.

10:00; 202

 

 Prodekan za nastavu

Prof. dr. Dževada Sokolović