RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA LJETNI SEMESTAR 2017/2018 AKADEMSKE GODINE

RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU ZA LJETNI SEMESTAR 2017/2018 AKADEMSKE GODINE

Rasporede u I i II ispitnom terminu možete preuzeti na linkovima ispod:

I ispitni termin-ljetni semestar 2017/18 akademske godine

II ispitni termin-ljetni semestar 2017/18 akademske godine