Raspored polaganja ispita u II terminu za studente po starom nastavom planu i programu

Objavljujemo raspored ispita za drugi termin u januarsko-februarskom roku za studente po starom nastavnom planu i programu. 
Navedeni raspored možete preuzeti na sljedećem linku: 

Raspored.