RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

I ISPITNI TERMIN - RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

ZIMSKI SEMESTAR 2016/2017 AKADEMSKE GODINE

I semestar I ciklusa studija – Odsjeci: ŠUMARSTVO I HORTIKULTURA

VRIJEME

Ponedjeljak

16. 01. 17.

Srijeda

18. 01. 17.

Petak

20. 01. 17.

Ponedjeljak

23. 01. 17.

Srijeda

25. 01. 17.

8:00–10:00

Botanika (Sala 4, 104, 203, 204)

Premjer terena u šumarstvu i hortikulturi (Sala 4, 104, 203, 204)

Ekološki osnovi gospodarenja šumama (Sala 4, 104, 203, 204, 303)

Matematika (Sala 4, 104, 203 i 204)

Hemija (Sala 4, 104, 203, 204)

10:00-12:00

 

 

 

 

12:00-14:00

 

 

 

 

 

14:00-16:00

 

 

 

 

 

16:00-18:00

 

 

 

 

 

 

I ISPITNI TERMIN - RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

ZIMSKI SEMESTAR 2016/2017 AKADEMSKE GODINE

III semestar I ciklusa studija – Odsjek ŠUMARSTVO

VRIJEME

Ponedjeljak

16. 01. 17.

Srijeda

18. 01. 17.

Petak

20. 01. 17.

Ponedjeljak

23. 01. 17.

Srijeda

25. 01. 17.

8:00-10:00

 

 

 

 

 

10:00-12:00

Šumarska biometrika (sala 4, 104, 204)

 

Sjemenarstvo i rasadnici (sala 4, 104, 204)

Šumarska entomologija (sala 4 i 104)

Osnove mehanizacije šumarstva (sala 4, 104 i 2)

12:00-14:00

 

Patologija šumskog drveća (sala 104, 204)

 

 

 

14:00-16:00

 

 

 

 

 

16:00-18:00

 

 

 

 

 

 

I ISPITNI TERMIN - RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

ZIMSKI SEMESTAR 2016/2017 AKADEMSKE GODINE

V semestar I ciklusa studija – Odsjek ŠUMARSTVO

VRIJEME

Ponedjeljak

16. 01. 17.

Srijeda

18. 01. 17.

Petak

20. 01. 17.

Ponedjeljak

23. 01. 17.

Srijeda

25. 01. 17.

 

Petak

27.01. 17

8:00-10:00

 

 

 

 

 

 

10:00-12:00

Lovstvo

(Sala 203 i 303)

 

Prirast i prinos šuma (Sala 203 i 303)

Uređivanje bujica (Sala 203 i 303)

Osnove šumarske politike i ekonomike (Sala 203 i 303)

GIS u uređivanju šuma

(sala 105)

Izborni

12:00-14:00

 

 

 

 

 

 

14:00-16:00

 

Zaštita šuma

(Sala 4 i 104)

 

 

 

 

16:00-18:00

 

 

 

 

 

 

 

I ISPITNI TERMIN - RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

ZIMSKI SEMESTAR 2016/2017 AKADEMSKE GODINE

III semestar I ciklusa studija – Odsjek HORTIKULTURA

VRIJEME

Ponedjeljak

16. 01. 17.

Srijeda

18. 01. 17.

Petak

20. 01. 17.

Ponedjeljak

23. 01. 17.

Srijeda

25. 01. 17.

8:00-10:00

 

 

 

 

 

10:00-12:00

Dendrologija - egzote i kultivari

(Sala 220)

 

Biometrika

(Sala 220)

Likovno obrazovanje (Arhitektonski fakultet)

Anatomija drveta (Sala 220)

12:00-14:00

 

Patologija ukrasnog bilja (Sala 104, 204)

 

 

 

14:00-16:00

 

 

 

 

 

16:00-18:00

 

 

 

 

 

 

I ISPITNI TERMIN - RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

ZIMSKI SEMESTAR 2016/2017 AKADEMSKE GODINE

V semestar I ciklusa studija – Odsjek HORTIKULTURA

VRIJEME

Ponedjeljak

16. 01. 17.

Srijeda

18. 01. 17.

Petak

20. 01. 17.

Ponedjeljak

23. 01. 17.

Srijeda

25. 01. 17.

 

Petak

27.01. 17.

9:00-10:00

 

Zaštita bilja (Sala 2)

Ishrana biljaka (Sala 2)

Proizvodnja sadnica i ukrasnog bilja (Sala 2)

 

Kultura in vitro

Sala 2

Izborni

10:00-12:00

 

 

 

 

Mehanizacija u hortikulturi (Sala 4, 104 i 2)

 

12:00-14:00

 

 

 

 

 

 

14:00-16:00

Biljni aranžamani u enterijerima

(Sala 2)

 

 

 

 

 

16:00-18:00

 

 

 

 

 

 

 

I ISPITNI TERMIN - RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

ZIMSKI SEMESTAR 2016/2017 AKADEMSKE GODINE

I semestar II ciklusa studija – Odsjek ŠUMARSTVO

VRIJEME

Ponedjeljak

16. 01. 17.

Srijeda

18. 01. 17.

Petak

20. 01. 17.

Ponedjeljak

23. 01. 17.

Srijeda

25. 01. 17.

8:00-10:00

 

 

 

 

 

10:00-12:00

 

 

 

 

 

12:00-14:00

Iskorišćavanje šuma - planiranje i projektovanje (Sala 104 i 204)

Šumske kulture i plantaže (Sala 203 i 220)

 

 

Planiranje eksperimenata (Sala 203 i 204)

Daljinska istraživanja u šumarstvu

(kabinet 304)

14:00-16:00

 

 

Uvod u naučni rad u šumarstvu i hortikulturi (Sala 4)

Šumarska politika i zakonodavstvo (Sala 4 i 204)

 

 

I ISPITNI TERMIN - RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

ZIMSKI SEMESTAR 2016/2017 AKADEMSKE GODINE

III semestar II ciklusa studija – Odsjek ŠUMARSTVO

VRIJEME

Utorak

17. 01. 17.

Četvrtak

19. 01. 17.

 

Petak

20.01.17.

Utorak

24. 01. 17.

Srijeda

25. 01. 17.

Petak

27.01.17.

 

8:00-10:00

 

 

 

 

 

 

 

Izrada projekata

(Sala 203)

 

10:00-12:00

 

 

 

 

GIS u planiranju gazdovanja šumama

(Sala 105)

Izborni

 

Sanacija erodiranih šumskih terena

(Sala 303)

Izborni

 

12:00-14:00

Otvaranje šuma

(Sala 203)

 

 

Uređivanje šuma - planiranje gazdovanja šumama (Sala 203 i 204)

 

 

14:00-16:00

 

Ekonomika poslovnih sistema u šumarstvu (Sala 203 i 204)

 

 

 

 

 

16:00-18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

I ISPITNI TERMIN - RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

ZIMSKI SEMESTAR 2016/2017 AKADEMSKE GODINE

I semestar II ciklusa studija – Odsjek HORTIKULTURA

VRIJEME

Ponedjeljak

16. 01. 17.

 

Utorak

17.01. 17.

Srijeda

18. 01. 17.

Petak

20. 01. 17.

Ponedjeljak

23. 01. 17.

Srijeda

25. 01. 17.

8:00-10:00

Oplemenjivanje drveća i grmlja u hortikulturi (Sala 2)

 

 

 

 

 

Fiziologija biljnog stresa

(Sala 2)

Izborni

10:00-12:00

 

 

Vodene površine u urbanom zelenilu

(Sala 2)

Izborni

 

Vrednovanje šumskih ekosistema

(Sala 303)

Izborni

 

12:00-14:00

 

 

Urbanizam i životna sredina

(Sala 2)

 

Planiranje eksperimenata u hortikulturi (Sala 105)

Povijest pejsažne arhitekture

(Sala 2)

14:00-16:00

Biljni aranžmani u enterijerima

Sala 2

 

 

Uvod u naučni rad u šumarstvu i hortikulturi (Sala 4)

 

 

16:00-18:00

 

 

 

 

 

 

 

I ISPITNI TERMIN - RASPORED POLAGANJA ISPITA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

ZIMSKI SEMESTAR 2016/2017 AKADEMSKE GODINE

III semestar II ciklusa studija – Odsjek HORTIKULTURA

VRIJEME

Ponedjeljak

16. 01. 17.

Srijeda

18. 01. 17.

Petak

20. 01. 17.

Ponedjeljak

23. 01. 17.

Srijeda

25. 01. 17.

8:00-10:00

Ekonomika urbanog prostora (Sala 303)

 

 

 

 

10:00-12:00

 

 

 

 

 

12:00-14:00

14:00-16:00

 

Projektovanje urbanog zelenila (Sala 303)

Njega krajolika (Sala 303)

Biodiverzitet i konzervacija

(Sala 303)

Analiza i valorizacija prostora (Sala 303)

16:00-18:00