Raspored polaganja ispita jesenjeg ispitnog roka


Nakon donesene odluke Sindikata Šumarskog fakulteta u Sarajevu o obustavi (zaleđivanju) štrajka, obavještavamo vas da će se provjere znanja za predmete ljetnog semestra održati u skladu sa predloženim rasporedom počevši u ponedjeljak 15. 09. 2014. godine. 

Raspored možete preuzeti na sljedećem linku.