Raspored izvođenja terenske nastave u maju 2016 godine

Raspored izvođenja terenske nastave u maju 2016 godine možete preuzeti na linku ispod:

http://sfsa.unsa.ba/dokumenti/2016/terenska_nastava_maj.docx