RASPORED ISPITA ZA DODATNI ISPITNI ROK U SEPTEMBRU

Obavještavaju se studenti da će se dodatni rok u mjesecu septembru, prema odluci Vijeća Šumarskog fakulteta (br. 01/6-2254115 od dana 17. 09. 2015.), održati 22. 09. 2015. godine sa početkom u 14:00h prema slijedećem rasporedu