RASPORED ISPITA PO SALAMA

Šumarski fakultet

Sarajevo, 20. 09. 2016.

 

RASPORED ISPITA PO SALAMA ZA DODATNI SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK NA DAN 22. 09. 2016. GODINE

 

Obavještavaju se studenti da je dodatni ispitni rok u mjesecu septembru planiran 22. 09. 2016. godine sa početkom u 12:00h. Zbog praktičnosti i malog broja prijava po pojedinim nastavnim predmetima te više predmeta koje jedan nastavnik realizira, u istim salama će se istovremeno polagati više predmeta.

Redni br.

Naziv predmeta

Broj prijavljenih studenata

Nastavnik

Sala

1

Osnove mehanizacije šumarstva/Mehanizacija u hortikulturi

2

doc. dr. Velid Halilović

2

2

Genetika šumskog drveća

8

prof. dr. Dalibor Ballian

2

3

Osnove nauke o tlu u šumarstvu

4

prof. dr. Hamid Čustović

4

4

Matematika

7

prof. dr. Senada Kalabušić

4

5

Sistematika biljaka

1

prof. dr. Faruk Bogunić

4

6

Dendrologija

6

prof. dr. Neđad Bašić

4

7

Dendrologija egzote i kultivari

1

prof. dr. Neđad Bašić

4

8

Uređivanje šuma-Planiranje i gazdovanje šumama

32

doc. dr. Ahmet Lojo

104

9

Ekološke osnove gospodarenja šumama

8

prof. dr. Faruk Mekić

203

10

Tehnike uzgajanja šuma

3

prof. dr. Faruk Mekić

203

11

Uzgajanje šuma

1

prof. dr. Faruk Mekić

203

12

Sjemenarstvo i rasadnici

1

prof. dr. Ćemal Višnjić

203

13

Inventure u šumama

6

doc. dr. Besim Balić

204

14

Dendrometrija

5

doc. dr. Besim Balić

204

15

Šumska transportna infrastruktura

4

prof. dr. Dževada Sokolović

220

16

Patologija ukrasnog bilja

1

prof. dr. Tarik Treštić

220

17

Štetnici urbanog zelenila

3

prof. dr. Osman Mujezinović

220

 

 

Prodekan za nastavu

prof. dr. Faruk Bogunić