Radna verzija doktorske disertacije na uvidu javnosti

 Broj: 01/1-4310/18
DS –SS – 02

UNIVERZITET U SARAJEVU
ŠUMARSKI FAKULTET
VIJEĆE DOKTORSKIH STUDIJA

OBAVJEŠTENJE

o stavljanju na uvid javnosti radne verzije doktorske disertacije i izvještaja Komisije za ocjenu doktorske disertacije

Stjepan Kvesić, Mr šumarstva

student studijskog programa Šumarstva III ciklusa studija izradio je radnu verziju svoje doktorske disertacije pod naslovom:

"Morfološka i molekularna varijabilnost populacija klena (Acer campestre L.) u Bosni i Hercegovini"

Izvještaj sa ocjenom radne verzije doktorske disertacije podnijela je Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

   1. prof.dr. Faruk Bogunić, predsjednik Komisije

   2. prof.dr. Dalibor Ballian, mentor, član Komisije

   3. prof.dr. Neđad Bašić, član Komisije

  

Radna verzija doktorske disertacije i izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije mogu se pogledati u kancelariji Protokola Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu svakog radnog dana od 11:00 do 13:00 sati do 09.01.2019. godine.

Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: Šumskogospodarsko društvo "Šume Središnje Bosne"/ Šumskoprivredno društvo "Srednjobosanske šume" d.o.o. Donji Vakuf

 

Ocjena radne verzije doktorske disertacije: Student Stjepan Kvesić, Mr šumarstva uspješno je odbranio radnu verziju doktorske disertacije.

Eventualne primjedbe i prijedloge vezane za tekst disertacije i izvještaj Komisije zainteresovani mogu putem Protokola uputiti Komisiji za ocjenu doktorske disertacije do isteka perioda u kojem se doktorska disertacija i izvještaj stavljaju na uvid javnosti.

 

 

                                                                                                            DEKAN

prof. dr. Mirza Dautbašić