RADNA POSJETA KOLEGA IZ ITALIJE ŠUMARSKOM FAKULTETU U SARAJEVU

 

U radnoj posjeti Šumarskom fakultetu u Sarajevu borave kolege iz Italije, Profesori Matteo Maspero (Centro MIRT-Fondazione Minoprio) i Allesandro Bianchi (ERSAF). U razgovoru sa Dekanom Fakulteta, Prof. dr Mirzom Dautbašićem, dogovoreni su pravci dalje saradnje.

Kolege iz italije su takođe učestvovale na Seminaru iz Teorijske i praktične obuke za šumarske i fitosanitarne inspektore na Igmanu.