Radna posjeta

Delegacija Šumarskog fakulteta UNSA i Udruženja inžinjera i tehničara šumarstva FBiH u radnoj posjeti Turskoj

 

Delagacija Šumarskog fakulteta UNSA i Udruženja inžinjera i tehničara šumarstva FBiH (Prof. Dr. Mirza Dautbašić, Prof. Dr. Dalibor Ballian i Prof. Dr. Ahmet Lojo) boravila je u petodnevnoj radnoj posjeti Republici Turskoj (20. 01. -25. 01. 2020.). Tom prilikom učestvovali su u radu konferencje „Istraživanja u šumarstvu“, u organizaciji Generalne direkcije za šume Republike Turske (OGM) u Antaliji, na kojoj su pored organizatora i naših predstavnika učestvovali i dekani i eksperti sa svih Šumarskih fakulteta iz Turske . Na konferenciji je dogovoren zajednički naučno-istraživački rad na projektima iz oblasti šumarstva, a predstavnici  Generalne direkcije za šume Republike Turske su obznanili da su i ove godine spremni donirati značajnu opremu šumarskom sektoru F BiH.Posjeta Turskoj je završena u Isparti gdje je našu delegaciju primio rektor Univerziteta za primjenjene nauke Prof. Dr. Ibrahim Diler. Pored posjete rektoru tokom boravka u Isparti potpisan je bilateralni sporazum o saradnji između Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Šumarskog fakulteta Univerziteta za primjenjene nauke Isparta, koji su potpisali dekani Prof. Dr. Mirza Dautbašić i Prof. Dr. Yilmaz Çatal.