Prva međunarodna konferencija posvećena šumskim potencijalima: „Šume – najznačajniji prirodni resurs Kantona Sarajevo“

Bosna i Hercegovina jedna je od šumom najbogatijih država u Evropi i svijetu. Čak 53 posto njene kopnene teritorije pokriveno je šumom i šumskim zemljištem. O kakvom prirodnom resursu je riječ, govori podatak da je globalna pokrivenost šumom 26, a evropska 34 posto. Ukupna površina šuma i šumskih zemljišta, bez obzira na tip vlasništva, na području Kantona Sarajevo iznosi 82.998,88 ha, što je oko 65,43 posto od ukupne površine. Imajući u vidu funkcije šume i činjenicu da šume i šumska zemljišta zauzimaju značajnu površinu u Kantonu Sarajevo, jasno je da upravljanje i privređivanje šumama i šumskim zemljištem predstavlja vitalni državni interes.

Tim povodom Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo u saradnji sa Šumarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu organizira međunarodnu konferenciju posvećenu šumama Kantona Sarajevo pod nazivom “Šume – najznačajniji prirodni resurs Kantona Sarajevo” koja će se održati 29. novembra 2013. godine u Hotelu Bristol. Na konferenciji će biti riječi o šumskim resursima u Kantonu Sarajevo, predstaviti će se projekti koji su planirani i koji bi se mogli realizirati efikasnim iskorištavanjem šumskih potencijala, a raspravljat će se i o poteškoćama sa kojima se institucije iz oblasti šumarstva suočavaju na terenu.

Među govornicima ističemo ministra privrede mr.sc. Emira Hrenovicu koji će govoriti o aktivnostima Ministarstva u oblasti šumarstva kao i potencijalima kvalitetnog brendiranja šuma u BiH na način da budu lokalno, ali i globalno prepoznatljive i zaštićene. Dekan Šumarskog fakulteta UNSA prof.dr. Mirza Dautbašić prezentovat će studijske programe kroz koje fakultet nastoji na najprihvatljiviji način prenijeti stečena znanja o unapređenju šuma i šumskog zemljišta kao prirodnog resursa. Direktor Uprave za šumarstvo Kantona Sarajevo Samir Fazlić govorit će o neposrednoj zaštiti državnih šuma putem čuvarske službe, prezentirati će podatke o stanju i razvoju šuma i šumskog zemljišta na području Kantona, kao i o načinu kako je Uprava učestvovala u finansiranju mnogobrojnih projekata. U nastavku predavanja imat ćemo priliku čuti više informacija od direktora KJP „Sarajevo-šume“ Nermina Demirovića o \"Ulozi i značaju KJP \'Sarajevo-šume\' d.o.o. Sarajevo u očuvanju i korištenju najznačajnijeg prirodnog resursa Kantona Sarajevo\". Cilj ove prezentacije je predstaviti preduzeće sa aktivnostima koje provodi na uzgoju i zaštiti šuma, a ne samo korištenju prirodnog resursa, kao i saradnji sa ostalim kako vladinim tako i ne vladinim organizacijama koji koriste općekorisne funkcije šume. Tokom Konferencije učesnici će također imati priliku upoznati se sa aktivnostima i rezultatima do sada realiziranih projekta Srednje škole za okoliš i drvni dizajn iz Sarajeva.

Posebno zanimljivo bit će predavanje Prof. Margaret A. Shannon, zamjenice koordinatora divizije za šumarstvo i ekonomiju IUFRO-a (Međunarodnog udruženja za istraživanje šumskih resursa) sa prezentacijom \"Istraživanje šumskih resursa na globalnoj razini: Zašto je potrebno kvalitetno upravljanje šumama“.