PROMOCIJA IZDANJA NAUČNIH INSTITUTA UNIVERZITETA U SARAJEVU

U sklopu obilježavanja DANA UNIVERZITETA U SARAJEVU održaće se promocija izdanja naučnih instituta Univerziteta u Sarajevu .

Promocija će biti održana u srijedu 21. decembra 2016. godine u Svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II), sa početkom u 12:00 sati.

Program promocije možete pogledati u tekstu ispod:

Dani Univerziteta u Sarajevu

– 67 godina Univerziteta u Sarajevu –

PROMOCIJA IZDANJA NAUČNIH INSTITUTA UNIVERZITETA U SARAJEVU

21. decembar 2016. godine

12:00

P R O G R A M

 Uvodna obraćanja

Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu

Prof. dr. Izet Rađo, prorektor za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu

Prof. dr. Maida Čohodar-Husić, prorektorica za kvalitet Univerziteta u Sarajevu

IZDAVAŠTVO I IZDANJA NAUČNIH INSTITUTAUNIVERZITETA U SARAJEVU

    Prezentacije

 Dr. Adnan Kadrić, direktor Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu

Dr. Senija Milišić, direktorica Instituta za istoriju Univerziteta u Sarajevu

Dr. Alen Kalajdžija, direktor Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu

Prof. dr. Naris Pojskić, direktor Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu

Dr. Meldijana Arnaut-Haseljić, naučna saradnica Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu

KOKTEL