Promocija flore diverziteta u BiH


Povodom dana "fascination of plants" 18.05.2015 organizovano je takmičenje na temu promicije flore diverziteta u BiH. Napravite poster, video prilog, fotografiju o biljnoj vrsti sa područja BiH koja vas je fascinirala. 

Autori deset najboljihpostera dobit će certifikate učešća (izložba istih bit će organiziranana na PMF-u18.05.)

Više na sljedećem linku.