Promjena računa Šumarskog fakulteta

Obavještenje o gašenju računa Šumarskog fakuleta

 

Obavještavaju se studenti Šumarskog fakuteta UNSA, kao i druga zainteresovana lica, da se sa danom 13.02.2019. godine gasi račun Šumarskog fakulteta UNSA, te da se od 14.02.2019. godine neće moći vršiti plaćanja na dosadašnji transakcijski račun Fakulteta.

 

Upute o novom broju računa, kao i načini uplaćivanja sredstava na ime Šumarskog fakulteta UNSA, biće naknadno objavljene.

     DEKANAT