Projektne aktivnosti u okviru projekta WWF-IKEA

“Promote responsible forest management to support sustainable development – Establishment and strengthened legislation and policies to combat illegal logging and trade to support responsible forest management and trade (RFM&T)“

 

U okviru projekta su tokom mjeseca septembra 2015. godine održane dvije radionice za predstavnike šumarstva i drvne industrije u Bosni i Hercegovini. Projekat realiziraju članovi Katedre za ekonomiku, politiku i oraganizaciju šumarstva i urbanog zelenila Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Evropskim uredom za politiku WWF-a i uz finansijsku potporu IKAE-e. Cilj projekta je da se kroz implementaciju interaktivnih radionica sa predstavnicima iz sektora šumarstva i drvne industrije unaprijedi nivo poznavanja propisa EU u vezi trgovine drvetom i proizvodima od drveta. Planirano je da se održe tri interaktivne radionice za predstavnike šumarstva i drvne industrije sa područja BiH, kao i da se pripremi i distribuira publikacija o praktičnoj primjeni EU Uredbe 995/2010. Prva dvodnevna radionica je organizirana u Kupresu 21. i 22.09.2015. godine na kojoj je prisustvovalo 17 učesnika. Na radionici su učestvovali predstavnici ŠPD "Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa, ŠPD "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres, ŠGD Županije Zapadnohercegovačke d.o.o. Posušje, kao i predstavnici Javnog preduzeća šumarstva "Šume Republike Srpske". Druga dvodnevna radionica organizirana je 28. i 29.09.2015. godine u Tesliću, učešće je uzelo 17 učesnika. Radionici su prisustvovali predstavnici ŠPD ˝Srednjobosanske šume˝ d.o.o. Donji Vakuf, JP ŠPD “Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o Zavidovići, JP “Šume Tuzlanskog Kantona” d.d. Kladanj i predstavnici Javnog preduzeća šumarstva "Šume Republike Srpske". Pored predstavnika iz javnih šumarskih preduzeća učešće na radionicama su uzeli i predstavnici privatnih kompanija iz sektora prerade drveta.