Projektne aktivnosti u okviru projekta WWF-IKEA "Promote responsible forest management to support sustainable development in Bosnia-Herzegovina"

Projektne aktivnosti u okviru projekta WWF-IKEA: "Promote responsible forest management to support sustainable development in Bosnia-Herzegovina"

 

U okviru projekta koji realiziraju članovi Katedre za ekonomiku, politiku i organizaciju šumarstva i urbanog zelenila Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 21. i 22. oktobra 2015. godine je u Kupresu održan sastanak kandidata za potencijalne članove Grupe za razvoj FSC standarda BiH. Pored članova projektnog tima, sastanku su prisustvovala 23 predstavnika institucija koje su delegirale svoje kandidate za potencijalne članove Grupe. Sastanak je u cijelosti bio posvećen administrativnim pitanjima i pripremi aplikacije za prijavu Grupe za razvoj FSC standarda BiH nadležnim FSC tijelima. Pored usvajanja zapisnika sa prvog sastanka zainteresiranih strana koji je održan 23. aprila 2015. godine u Banja Luci, učesnicima je prezentirana Metodika za izradu aplikacije za registraciju Grupe i pokretanje procesa razvoja FSC standarda. Rad na izradi aplikacije je trajao tokom cijelog drugog dana sastanka. Dogovoreno je da se ove aktivnosti (podnošenje aplikacije) dovrše najkasnije do 03. novembra 2015. godine. U cilju što bolje komunikacije dogovorena je uspostava baze kontakt podataka svih kandidata za potencijalne članove Grupe i ostalih učesnika u ovom procesu. Očekuje se da bi, uz ispunjenje formalnih preduslova i punu posvećenost svih članova Grupe, prva radna verzija standarda mogla biti pripremljena do 01. aprila 2016. godine.