Projektne aktivnosti u okviru projekta COST TN 1401

 “Capacity Building in Forest Policy and Governance in Western Balkan Region (CAPABAL)“

U Beču je od 16. do 18. Septembra 2015. godine održan drugi sastanak Upravnog odbora i sastanak radnih grupa u okviru Capabal projekta. Sastanku su prisustvovali članovi Katedre za ekonomiku, politiku i organizaciju šumarstva i urbanog zelenila Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Na sastanku su usvojene smjernice za implementaciju projektnih aktivnosti u narednom periodu i dogovorena dinamika postizanja predviđenih rezultata ovog projekta. Projekt CAPABAL nastoji da kroz umrežavanje istraživača iz oblasti šumarske politike, governance-a i ekonomike, ojača naučno-istraživačke procese u navedenim oblastima i doprinese postizanju održivog i multifunkcionalnog upravljanja šumskim resursima na području Zapadnog Balkana. Osnovni mehanizam implementacije ovog projekta, koji je finansijski i administrativno podržan od strane Programa za saradnju u nauci i tehnologiji - EU COST (www.cost.eu), je jačanje mreže lidera iz domena nauke, politike i gospodarenja šumskim resursima i njihovo povezivanje sa sličnim mrežama na međunarodnom nivou (više na: http://capabal.sumins.hr).