PROJEKAT - ŠUMSKA DRVNA BIOMASA I DRVNI OTPAD

Šumarski fakultet od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH po pozivu za 2017 godinu, dobio je projekat pod naslovom:
Šumska drvna biomasa i drvni otpad u funkciji proizvodnje energenta na području Tuzlanskog kantona – potencijali i mogućnosti“

Projekat traje godinu dana.

Koordinator projekta: prof. dr. Velid Halilović